Spolupracujeme s Vami na zlepšení poskytovaných služieb - faktoringu

Chceme pre Vás neustále zlepšovať nami poskytované faktoringové služby, preto si radi vypočujeme Vaše názory a pripomienky, na základe ktorých budeme pracovať na ich zlepšení. Kladieme dôraz na silu a kvalitu vzťahu s našimi klientmi a preto by sme Vás chceli požiadať o to, aby ste neváhali a podelili sa so svojimi skúsenosťami a prípadnými podnetmi na zlepšenie našej spolupráce.

Do 24 hodín od odoslanie potvrdíme prijatie Vašej správy a začneme intenzívne pracovať na vyriešení požiadavky. Prevažnú časť požiadaviek vieme vyriešiť v priebehu jedného mesiaca, vo výnimočných prípadoch môže vyriešenie trvať dlhšie. V každom prípade Vás však budeme o priebehu celého procesu priebežne informovať.

Tešíme sa na vaše názory.

 

*
(pre urýchlenie spracovanie vašich požiadaviek)
*
*
*