O nás

Zoznámte sa s Bibby Financial Services

Bibby Factoring Slovakia, a.s. je v súčasnosti najväčšia nezávislá faktoringová spoločnosť zameraná na prevádzkové financovanie malých a stredných podnikov v Slovenskej republike.

Svojim klientom poskytujeme komplexný finančný servis v oblasti prevádzkového financovania na princípe faktoringu. Ide o financovanie nad rámec bežných bankových štandardov, na základe individuálnych a nezávisle posudzovaných podmienok a rešpektovania požiadaviek s časovo flexibilným riešením.

Klientom pomáhame prekonávať hotovostné výkyvy, stabilizovať cash flow, znížiť riziko problematickej platobnej morálky odberateľov:

● preverovaním a monitorovaním bonity odberateľov

● poistením pohľadávok (v prípade platobnej neschopnosti odberateľov)

● tuzemským a exportným faktoringom (regresným a bezregresným)

● evidenciou a správou pohľadávok

● inkasom pohľadávok.

Sme súčasťou Bibby Financial Services, najväčšej nezávislej faktoringovej spoločnosti vo Veľkej Británii s globálnou pôsobnosťou. BFS vlastní rodinná spoločnosť Bibby Line Group Ltd. s viac ako 200-ročnou tradíciou v oblasti business to business služieb. Naša spoločnosť bola založená v roku 1807 pánom Johnom Bibby a v súčasnosti ju riadi už šiesta generácia reprezentovaná Sirom Michaelom Bibby, Bt. Spomedzi všetkých činností, ktorými sa Bibby Line Group zaoberá, patrí okrem poskytovania finančných služieb vlastníctvo a prevádzka lodí, logistika.

Sme členom mezinárodnej faktoringovej asociácie International Factors Group a taktiež členom Asociácie faktoringových spoločností Slovenska. Disponujeme rozsiahlou sieťou 50 pobočiek na 4 kontinentoch (Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Nemecko, Česká a Slovenská republika, Poľsko, India, Austrália, USA,…), ktorá poskytuje prevádzkové financovanie takmer 10 000 klientom z rôznych odvetví.

Všetky informácie o Bibby stručne a prehľadne. To všetko nájdete v letáku O Bibby v skratke: