Nezaplatené faktúry

Postrážte si finančné zdravie svojej firmy.

Poznáme veľa firiem, ktorých zákazníci z rôznych dôvodov neplatia svoje záväzky včas. S našimi preventívnymi tipmi nastavíte efektívnu komunikáciu so svojimi zákazníkmi tak, aby nedochádzalo k nežiaducim oneskoreniam medzi vystavením faktúry a jej uhradením.

Poďme si povedať, čo môžete urobiť, aby sa vaše pohľadávky nezmenili na nedobytné.

 

Kým začnete spolupracovať s novým zákazníkom, uistite sa, že:

 • svoj tovar predávate zákazníkom v rôznych sektoroch a odvetviach. Touto diverzifikáciou zákazníckej základne znížite riziko nedobytných pohľadávok;
 • trváte na dodržiavaní vopred dohodnutých požiadaviek. Vyhýbajte sa každému, kto ich neplní. Ak vám zákazník neposkytne potrebné informácie, nekomunikuje alebo váha s podpísaním zmluvy, signalizuje to budúce problémy s hradením faktúr;
 • máte jasne a presne stanovené platobné podmienky a prípadné sankcie za neskoré platby. Vyhnete sa tak možným následným sporom;
 

 • poznáte svojich potenciálnych zákazníkov. Pred uzatvorením zmluvy ich preto preverte. Jednoduchá on-line previerka vám v budúcnosti môže ušetriť drahocenný čas a peniaze;
 • poznáte citlivé miesto svojho podnikania, kde v priebehu 3 až 5 rokov pramenilo najväčšie riziko spojené s nedobytnými pohľadávkami. Odhalíte tak profil insolventného zákazníka.
   

Nezaplatené faktúry

Len čo sa dohodnete na spolupráci:

 • fakturujte ihneď po dodaní tovaru alebo služieb. V prípade potreby zašlite s dostatočným predstihom zdvorilú upomienku;
 • využite moderné technológie a elektronický systém. Získate prehľad o vystavených faktúrach a ľahšiu kontrolu nad aktuálnou finančnou situáciou;
 • majte prehľad o platobnej situácii svojich zákazníkov. Ak neviete, kto vám dlhuje, neviete ani, koľko dlhuje;
 • využite údaje o platbách zákazníkov na vypátranie ich platobnej morálky. Odhadnete tak rizikovosť a postrážite si, aby k úhrade skutočne došlo;
 • udržujte systematický prístup k správe svojich pohľadávok tak, aby ste predišli nedobytným pohľadávkam.
   
Potrebujete pomôcť so správou pohľadávok? Chcete mať faktúry uhradené do 24 hodín? Kontaktujte nás.

Zavolajte nám 02 32 780 056

nebo