Nezaplatené faktúry

Postrážte si finančné zdravie svojej firmy.

Poznáme veľa firiem, ktorých zákazníci z rôznych dôvodov neplatia svoje záväzky včas. S našimi preventívnymi tipmi nastavíte efektívnu komunikáciu so svojimi zákazníkmi tak, aby nedochádzalo k nežiaducim oneskoreniam medzi vystavením faktúry a jej uhradením.

Poďme si povedať, čo môžete urobiť, aby sa vaše pohľadávky nezmenili na nedobytné.

 

Kým začnete spolupracovať s novým zákazníkom, uistite sa, že:

 • svoj tovar predávate zákazníkom v rôznych sektoroch a odvetviach. Touto diverzifikáciou zákazníckej základne znížite riziko nedobytných pohľadávok;
 • trváte na dodržiavaní vopred dohodnutých požiadaviek. Vyhýbajte sa každému, kto ich neplní. Ak vám zákazník neposkytne potrebné informácie, nekomunikuje alebo váha s podpísaním zmluvy, signalizuje to budúce problémy s hradením faktúr;
 • máte jasne a presne stanovené platobné podmienky a prípadné sankcie za neskoré platby. Vyhnete sa tak možným následným sporom;
 

 • poznáte svojich potenciálnych zákazníkov. Pred uzatvorením zmluvy ich preto preverte. Jednoduchá on-line previerka vám v budúcnosti môže ušetriť drahocenný čas a peniaze;
 • poznáte citlivé miesto svojho podnikania, kde v priebehu 3 až 5 rokov pramenilo najväčšie riziko spojené s nedobytnými pohľadávkami. Odhalíte tak profil insolventného zákazníka.
   

Nezaplatené faktúry

Len čo sa dohodnete na spolupráci:

 • fakturujte ihneď po dodaní tovaru alebo služieb. V prípade potreby zašlite s dostatočným predstihom zdvorilú upomienku;
 • využite moderné technológie a elektronický systém. Získate prehľad o vystavených faktúrach a ľahšiu kontrolu nad aktuálnou finančnou situáciou;
 • majte prehľad o platobnej situácii svojich zákazníkov. Ak neviete, kto vám dlhuje, neviete ani, koľko dlhuje;
 • využite údaje o platbách zákazníkov na vypátranie ich platobnej morálky. Odhadnete tak rizikovosť a postrážite si, aby k úhrade skutočne došlo;
 • udržujte systematický prístup k správe svojich pohľadávok tak, aby ste predišli nedobytným pohľadávkam.
   
Potrebujete pomôcť so správou pohľadávok? Chcete mať faktúry uhradené do 24 hodín? Kontaktujte nás.

callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo