MEDAS - Prípadové štúdie

Názov spoločnosti: MEDAS, s.r.o.
Miesto podnikania: Spišská N. Ves

Odvetvie: Exportér prírodných včelích produktov
Webové stránky: www.medas.sk

Problém

Firma MEDAS rozvíja svoje aktivity od roku 1996. Hlavnými podnetmi pre založenie obchodnej spoločnosti boli pokračovanie v bohatej rodinnej včelárskej tradícii a snaha o efektívne zhodnotenie vlastnej produkcie včelích produktov. Postupne sa začali rozvíjať podnikateľské aktivity nielen s vlastnou produkciou, ale aj s produkciou iných dodávateľov. Neskôr bola vybudovaná rozsiahla dodávateľská sieť s pôsobením hlavne v najprodukčnejších a ekologicky najčistejších oblastiach Slovenska. Korektným prístupom k obchodným partnerom a vysokou kvalitou ponúkaných produktov a služieb bolo dosiahnuté, že v súčasnosti patrí spoločnosť medzi popredných Slovenských producentov a exportérov prírodných včelích produktov. Spoločnosť je proexportne orientovaná, export predstavuje viac ako 80 % obchodných činností.

Firma nakupuje med s okamžitou platbou dodávateľom pričom zahraničný odberatelia vyžadujú dlhú odloženú splatnosť, ktorú ešte predlžuje výrobný proces a proces kontroly kvality. Takto sa firma dostáva k peniazom niekedy až po 120 dňoch. Bežne situáciu vykrývala formou bankového kontokorentu, avšak banka nestíhala pružne reagovať na rast firmy.

Riešenie

Medas tým, že obchoduje so zahraničnými odberateľmi, vstupuje do rizika, že bude nezaplatené pohľadávky vymáhať zo zahraničia. Takéto vymáhanie je zložité nielen z jazykového, ale aj právneho hľadiska. Tým, že dodávky do zahraničia bývajú v kamiónových množstvách, firma sa dostáva do rizika, kedy by sa pri nezaplatení zo strany odberateľa dostala do finančných problémov.

Bibby zahraničných odberateľov preverí a stanoví na nich limity, v rámci ktorých môže Medas bezpečne obchodovať. Po vystavení sú pohľadávky postúpené Bibby, ktorá vyplatí Medasu zálohu vo výške 80% nominálu pohľadávky a ďalej spravuje a inkasuje pohľadávku. Vďaka širokej sietí sesterských spoločností, dokáže exportujúcim klientom zabezpečiť komunikáciu a riešenie zahraničných pohľadávok v rodnom jazyku odberateľov a na základe práva krajiny, z ktorej odberateľ pochádza. Pokiaľ by odberatelia nechceli, alebo nevedeli za tovar zaplatiť, poisťovňa vyplatí plnenie vo výške 80% nominálnej hodnoty pohľadávky.

Hodnotenie spolupráce

Spoluprácu hodnotím vysoko pozitívne. Páči sa mi individuálny prístup ku klientovi ako aj to, že sa Bibby snaží chápať úskalia nášho podnikania. Na rozdiel od bankovej konkurencie sú oveľa pružnejší a sú schopný podržať firmu aj keď odberateľ neplatí načas.