NITRAMONT - Prípadové štúdie

Názov spoločnosti: NITRAMONT, s.r.o.
Miesto podnikania: Nitra

Odvetvie: Stavebníctvo
Webové stránky: www.saint.sk

Problém

Firma Nitramont začala svoju činnosť v roku 2008. Pôsobí v sektore stavebníctva, v ktorom si za krátky čas stihla vybudovať dobré meno a referencie u popredných stavebných spoločností na Slovensku. Zaoberá sa hlavne budovaním kanalizácií, subdodávkami pre veľké stavebné firmy, ale aj priemyselnou a bytovou výstavbou.

Hlavným problémom firmy sa stali dlhé, niekedy aj 90 – 120 dňové, splatnosti na strane odberateľov a potreba platiť za materiál a prácu ihneď, čo spôsobovalo veľký tlak na cash flow.

Riešenie

Bibby sa rozhodla poskytnúť financovanie pohľadávok a pomôcť firme zrýchliť cash flow. Toto sa podarilo aj napriek jedinému, avšak bonitnému, odberateľovi – spoločnosti Hant BA DS, a.s..

Bibby poskytla financovanie formou faktoringu, kedy Nitramontu poskytuje zálohu 80% pri vystavení faktúry a preberá na seba správu a inkaso pohľadávok. Nitramont je vďaka tomu schopný hradiť svoje záväzky načas a realizovať väčšie zákazky s vysokou potrebou prevádzkového kapitálu.

Hodnotenie spolupráce

Oceňujeme snahu o pochopenie špecifík nášho segmentu podnikania a aktívny prístup k riešeniu situácií a k zákazníkom. V každom prípade sa Bibby snaží hľadať individuálny prístup bez tabuľkových obmedzení a zároveň nám vyhovuje rýchlosť a promptnosť reakcií na prípadne zmeny. Vďaka spolupráci s Bibby sa nám podarilo vyrásť.