HOME 1

Faktoring je jednoduchým nástrojom, ako podporiť rast firmy zvýšením obratu a zisku alebo usporiť náklady pri nákupe vstupov.

product image small 10

Regresný faktoring

Prefinancujeme Vaše pohľadávky z obchodného styku (pred splatnosťou) do 24hod.

product image small 16

Bezregresný faktoring

Prevezmeme za Vás riziko platobnej neschopnosti a nevôle odberateľov a poskytneme prevádzkové financovanie.

product image small 6

Skrytý faktoring

V prípade, že nechcete informovať odberateľa o factoringu, môžeme spolupracovať skrytou formou.

product image small 20

Štruktúrované financovanie

Kombinácia prevádzkového financovania a zaistenia. Ideálna kombinácia produktov na mieru Vašim potrebám.