Publikované materiály

News Archive:

04 októbra 2017

Malé a stredné podniky po celom svete sa vyhýbajú medzinárodnému obchodu a sústredia sa na domáce trhy

Správa Global Business Monitor medzinárodnej spoločnosti Bibby Financial Services (BFS) ukazuje, že takmer dve tretiny malých a stredných podnikov (65%) sa obávajú vývoja globálnej ekonomiky a iba sedem percent z nich sa domnieva, že medzinárodný obchod je najvýznamnejšou príležitosťou ich rastu. Viac...

01 augusta 2017

Miesto pre obchodovanie: Malé a stredné firmy a medzinárodný obchod

Podľa našej správy Global Business Monitor (GBM) v roku 2016 takmer štvrtina (24%) malých a stredných firiem po celom svete vidia menovú fluktuáciu ako hlavnú prekážku zahraničného obchodu. Ako druhá najväčšia prekážka bolo uvádzané cashflow, nasledované spravovaním zahraničných platieb. Viac...

20 júla 2017

Globálna neistota nesmie zastaviť ambície malých a stredných firiem

Takmer štvrtina malých a stredných firiem uvádza, že fluktuácia výmenných kurzov je najväčšou prekážkou pri medzinárodnom obchodovaní. V čase geopolitickej neistoty sa kolísaniu mien uniká len ťažko.
Viac...

12 júna 2017

Súčasné trendy v logistike na Speedchain 2017

Podľa agentúry Infostat by sa mal rast agregátneho dopytu zrýchliť z 2.8% v roku 2016 na 4.2% v roku 2017, a to vďaka zrýchleniu rastu vonkajšieho aj domáceho dopytu. Rast domáceho dopytu ako celku by mal byť založený hlavne na raste spotrebiteľského dopytu, ale k rastu domáceho dopytu by mal prispieť aj investičný dopyt; vplyv dopytu verejného sektora je však otázny. Viac...

10 apríla 2017

Ako ovplyvní odchod Spojeného kráľovstva z colnej únie EÚ malé a stredné podniky?

Britský parlament nedávno schválil návrh zákona, ktorý umožní Británii uplatniť článok 50 k vystúpeniu z EÚ. David Davis, tajomník poverený rokovaním o tzv. Brexite, v marci oznámil, že Brexit znamená opustiť európsku colnú úniu a túto informáciu potvrdil aj kancelár Philip Hammond.
Ale čo je colná únia? A čo to znamená pre britské malé a stredné podniky?
Viac...