Blíži sa ďalšia kríza? Vyjdite z nej víťazne

Napriek ozdravným pokusom a prečisteniu trhov sa obdobie konkurzov a bankrotov zďaleka nekončí.

Napriek snahe všetkých zainteresovaných prekonať krízu alebo sa aspoň tváriť, že už je za nami, podnikateľský sektor stále viac pociťuje niečo, čo by sme mohli nazvať blížiacou sa druhou vlnou finančnej krízy. Napriek ozdravným pokusom a prečisteniu trhov sa obdobie konkurzov a bankrotov zďaleka nekončí. Vďaka zlej ekonomickej situácií v krajinách, ktoré boli zaujímavé pre export a zároveň vďaka úvahám o ukončení finančnej podpory štátov postihnutých recesiou sa stále častejšie skloňuje možnosť návratu krízy.

Mnohé segmenty, ktoré pociťujú blížiacu sa recesiu v prvej línii sa už hlásia a hľadajú riešenia ako prežiť. Mnohé z nich prišli o stabilných zákazníkov, klesli im obraty a v snahe udržať sa nad vodou začali brať aj rizikové jednorazové obchody. Prejavuje sa to napríklad v autodoprave, ktorá je priamo naviazaná na výrobu. Pokiaľ sa vyrába menej,  menej sa vozí pre pravidelných a stabilných partnerov a o to častejšie berú firmy jednorazové obchody, aby vyťažili svoje vozové parky aj napriek tomu, že si budúceho partnera ani nestihnú preveriť. Využívajú to špekulanti, ktorí nikdy ani nepredpokladali, že by zaplatili a dostávajú tým prepravcov na kolená. Výpadok veľkého zákazníka čo i len na 2 – 3 mesiace a jeho nahradenie jednorazovými obchodmi môže aj pre silnú spoločnosť znamenať koniec pôsobenia.

Mám známeho, ktorý podniká takmer 20 rokov. Napriek dlhodobým skúsenostiam sa nechal strhnúť a v období, keď sa mu darilo, prestal byť dostatočne obozretný. Čo nepredpokladal–objavila sa kríza. Zastihla ho nepripraveného, a preto prišiel o najväčších dlhoročných zákazníkov, vďaka ktorým sa mu dovtedy tak darilo. Jeho tržby poklesli, načo jeho financujúca banka zareagovala zosplatnením úverov. Toto zosplatnenie spustilo lavínu, ktorú sa snažil zachrániť tým, že začal brať akékoľvek obchody, len aby niečo produkoval a prežil. Jednorazové obchody priniesli svoju daň a stal sa z neho neplatič. Nie preto, že by platiť nechcel, ale preto, že nemal z čoho. Z usmiateho a sebavedomého človeka bola zrazu troska, ktorá nedokázala v noci spať. Zakaždým sa pýtal sám seba kde urobil chybu.

Ak ste sa v tomto príbehu sčasti našli aj vy, nie je to náhoda. Takto reagovala väčšina firiem.

Dôležité je nestratiť hlavu ani v ťažkej situácii a neuchýliť sa k neštandardným riešeniam. Práve v takejto dobe treba dodržať základné postupy, ktoré by nás mali aj v kríze ochrániť.

Základom je spolupráca s preverenými odberateľmi, u ktorých si viete zabezpečiť, že zaplatia zato, čo si objednali.

Ďalej je dôležité diverzifikovať riziko a nesústreďovať sa len na jedného alebo dvoch zákazníkov, ale pravidelne oslovovať zákazníkov, ktorí sú našou cieľovou skupinou. V období zmien takto viete nadviazať spoluprácu aj so spoločnosťami, s ktorými sa vám to bežne nedarilo. Pomôže vám to v prípade dočasného výpadku niektorých významných odberateľov, kedy budete vedieť kam siahnuť po náhrade.

Ďalším dôležitým krokom je nepracovať pod cenu. Aj keď nám všetkým predošlá kríza ukázala kde máme ešte rezervy a že vieme s menším počtom ľudí efektívnejšie vyrobiť rovnaký zisk, neznamená to, že musíme neustále znižovať ceny služieb pod úroveň, ktorá je pre nás už nerentabilná. Priestor na presadenie sa na trhu má každá spoločnosť, ktorá podniká rozumne. Nie je cieľom robiť len preto, aby sa vykazovala činnosť, ale práve naopak – tým, že občas odmietnete stratovú zákazku, zefektívňujete svoje podnikanie.

Dôležité je tiež brať len zákazky, ktoré ste schopní vykonať sami alebo s pomocou partnerov. Zákazky, ktoré sú nad vaše možnosti, môžu vážne ohroziť fungovanie a dobré meno vašej spoločnosti.

Ako nám teda v týchto krokoch môže pomôcť stabilný finančný partner akým je Bibby Factoring Slovakia?

Bibby na začiatku preverí vašich existujúcich aj potenciálnych zákazníkov. Tým pádom viete, s kým sa oplatí rozbehnúť spoluprácu a kto vám za ňu dokáže zaplatiť. V prípade potreby si túto schopnosť viete cez Bibby aj poistiť a získať tým ešte väčší pocit bezpečia. Tým, že vezmete zákazky len od preverených odberateľov a nebudete robiť pod cenu, začnete tvoriť zisk a know-how. Toto vám umožní rásť a brať aj väčšie zákazky, ktoré môžete cez Bibby následne prefinancovať a udržať si tak biznis kontinuálny aj v období krízy. Dodržaním týchto pár bodov, dokážete aj v období recesie rásť a tvoriť zisk.

Posted by on 21 septembra 2011.