Drevári, ušetrite pri nákupe drevnej hmoty

Drevársky priemysel nemá v súčasnosti na Slovensku honosné postavenie automobilovej výroby, napriek tomu drevársky a nábytkársky priemysel na Slovensku existuje a je viac ako potrebný.

Tým, že prešiel zmenami a krízou, boli niekdajšie štátne píly prevzaté zahraničnými spoločnosťami alebo domácim súkromným kapitálom. Sčasti zostali štátne iba Lesy SR, ktoré si zachovávajú výraznú, priam monopolnú pozíciu na trhu. Aj preto má drevársky priemysel viacero problémov, ktoré brzdia jeho rozvoj. Jedným z nich je nedostatok kvalitnej suroviny, iným spôsob obchodovania s touto drevnou hmotou.

Veľkým problémom v drevárstve je aj prefinancovanie nákupu a výroby. Pre banky sú drevárske firmy rizikovým segmentom, a preto do nich investujú stále menej. Pritom platí, že drevársky priemysel a odvetvia naň naviazané sú náročné na vstupný kapitál, rovnako ako na prevádzkový. Väčšina technológií je zaobstarávaná formou leasingu. Firmy hľadajú prevádzkové zdroje najmä vo svojich bankách, niektoré však už našli aj modernejšiu formu financovania – faktoring.

Faktoring je zaujímavý nielen preto, že pomáha klientom dodržať platobnú morálku voči takmer monopolnému dodávateľovi drevnej hmoty Lesom SR, ale zároveň dáva priestor na lacnejší nákup od urbárov pri platbe v hotovosti.

Na druhej strane barikády stoja odberatelia, ktorých platobná schopnosť krízou utrpela, preto je dobré, že Vám faktoringová spoločnosť vášho budúceho obchodného partnera preverí. Nie je predsa cieľom dodať tovar niekomu, kto Vám nedokáže zaplatiť. Pokiaľ spolupracujete s profesionálnym faktorom, táto možnosť sa eliminuje ešte pred vznikom nedobytnej pohľadávky. Najmä veľké a zabehnuté firmy vyžadujú od Vás ako od dodávateľa splatnosť. Čím technologicky náročnejšia je ich výroba, tým dlhšia býva splatnosť pohľadávky. Štandard sa pohybuje medzi 30 – 90 dňami. Ďalším rizikom vstupujúcim do vzťahu býva zahraničný odberateľ a jeho ťažká preveriteľnosť a uchopiteľnosť. Keďže časť slovenskej produkcie ide na export, je dobré mať niekoho, kto s Vami spolupracuje ako partner a kryje Vám chrbát pred neserióznymi zahraničnými firmami.

Typický fungujúci klient spoločnosti Bibby v drevárstve operuje nasledovne. Odoberá väčšinu drevnej hmoty od Lesov SR, ktorým musí buď platiť vopred alebo so 14-dňovou splatnosťou. Výrobný cyklus trvá 1-30 dní, podľa zložitosti výrobku a požiadavky na kvalitu a sušenie. Následne prebieha dodávka tuzemským a zahraničným partnerom a začína sa splatnosť od 30 – 90 dní. Vďaka Bibby má klient len partnerov, ktorí sú preverení, prípadne aj poistení. Vďaka tomu kryjeme klienta aj v prípade, keby odberateľ skrachoval alebo nechcel za dodávku zaplatiť.

Po vystavení faktúry ju zálohovo prefinancujeme, čím dáme klientovi priestor na nákup vstupov za nižšie ceny. Samozrejmosťou je následná správa a inkaso pohľadávky. Vďaka tomu sa náš klient môže plne venovať svojmu biznisu, kým Bibby mu poskytuje komplexný finančný servis.

Posted by on 11 mája 2011.