Mýty o faktoringu

Faktoring je len pre krachujúce firmy, pokazí obchodné vzťahy, je prácny, vybavenie je náročné a zdĺhavé a cena vysoká.

Väčšina slovenských podnikateľov sa rozhoduje o vhodnej forme finacovania svojich potrieb aj na základe informácii od známych, resp. na základe ich skúseností. Takéto informácie  sa neraz časom prekrútia a vzniknú tým fámy, ktoré sa často od pôvodnej informácie výrazne líšia. Najčastejšie je to v prípade, ak niekto vytrhne časť informácie z kontextu.

Takto vzniklo aj niekoľko nepravdivých mýtov o faktoringu.


01
Prvým rozšíreným mýtom je, že faktoring je len pre krachujúce firmy. Je ťažké nájsť pôvod takéhoto tvrdenia. Je pravda, že pokiaľ firmy fungujú štandardne, nemajú potrebu hľadať alternatívne formy financovania. Skôr sa k nim dostanú firmy, ktoré riešia nejaký problém. Dôvodom pre faktoring nebýva zlé hospodárenie spoločnosti, ale práve naopak - možnosť rastu tržieb, ktorý firmy nie sú schopné prefinancovať v banke. Banka sa totiž nepozerá na potenciál firmy, ale na predošlé hospodárenie. Už z tohto vyplýva, že faktoring je skôr určený pre rastúce firmy, nie pre upadajúce.


02
Druhým, veľmi rozšíreným mýtom je, že faktoring kazí obchodné vzťahy s odberateľmi. V prvom rade si treba uvedomiť, že faktoring nie je vymáhanie pohľadávok po splatnosti. Cieľom faktoringu je pomôcťklientovi zlepšiť jeho cash flow. Pokiaľ mu odberatelia platia s dlhou odloženou splatnosťou, a naopak dodávatelia vyžadujú čo najkratšiu splatnosť, dostáva sa tak pod tlak, ktorý neprospieva podnikaniu. Komunikácia s dlžníkmi nášho klienta je vždy podriadená súhlasu klienta. S odberateľmi komunikujú vždy špeciálne školení profesionáli, ktorých cieľom nie je tlačiť na dlžníka, ale práve naopak, tvoria o klientovi obraz podnikateľa, ktorý má svoje peniaze profesionálne spravované, pomáhajú pri riešení reklamácii a problémov s posplatnosťou tak, aby sa klient vedel včas zariadiť v prípade omeškania očakávaných platieb.

03
Ďalším, často používaným mýtom je, že je veľmi prácny, a že jeho vybavenie trvá veľmi dlho. Rýchlosť vybavenia je z väčšej časti závislá na klientovi a na tom, kedy dodá potrebné podklady na posúdenie obchodného prípadu. Okrem klienta rozhoduje o rýchlosti rozhodovací model faktoringovej spoločnosti, čo pri bankových faktoroch môže znamenať mesiace. Bibby Factoring Slovakia dokáže dať pri väčšine obchodných prípadoch ponuku do 3 dní od dodania podkladov a spustiť financovanie na báze dní.
Prácnosť je závislá od biznis modelu nášho klienta. Pokiaľ bežne pracuje s veľkým množstvom dokladov, napr. autodopravca, zvýšenú prácnosť skoro nepostrehne. Pri postúpení faktúry od klienta väčšinou požadujeme jeden originál faktúry, jeden originál dodacieho listu alebo iného dokladu potvrdzujúceho dodanie tovaru alebo vykonanie služby. Okrem toho nám klient posiela prílohu k zmluve, v ktorej sa rozhoduje, kedy chce mať pohľadávky prefinacované a v akej výške, takže si tým riadi svoj cash flow.

04
Posledným, a asi najzávažnejším mýtom, je vraj vysoká cena faktoringu. Túto otázku často preberáme s väčšinou klientov. Samozrejme, ak porovnám dve neporovnateľné veci, a to faktoring a kontokorentný úver, môže sa na prvý pohľad zdať, že faktoring je drahší. Čím to je? Kontokorent poskytuje len službu zdrojov, ktoré sú však neflexibilné a prejavujú sa v pasívach spoločnosti. Väčšina našich klientov si nerada požičiava peniaze. Faktoring na rozdiel od kontokorentu nie je pôžička, ale forma ako sa dostať k už zarobeným peniazom skôr. Na rozdiel od kontokorentu poskytuje nielen flexibilné zdroje, ale aj dodatočné služby, ktoré kontokorent nedokáže poskytnúť. Patria medzi ne preverenie bonity odberateľov, poistenie platobnej schopnosti, inkaso pohľadávok alebo podnikateľské poradenstvo. Preto je cena faktoringu viacrozmerná, a pokiaľ by si klient jednotlivé služby zaplatil samostatne, vyšlo by ho to podstatne viac.

Posted by on 21 júna 2011.