Potrebuje vaša firma peniaze? Na banku zabudnite

Každý podnikateľ, či už nový alebo skúsený, bol už minimálne raz v situácii keď začínal.

Dôvody, ktoré ho presvedčili podnikať sú rôzne pri každom podnikateľovi; najčastejšie sa jedná o snahu vymaniť sa zo závislosti od zamestnávateľa a postaviť sa na vlastné nohy. Avšak tí, čo to berú seriózne, začínajú podnikať s jasným cieľom, vedia čo chcú robiť, majú svoj jedinečný nápad a snažia sa uchmatnúť si svoj priestor na trhu. Žiaľ, mať cieľ, dobrú myšlienku a know-how nestačí na to, aby ste mohli podnikať úspešne a ziskovo.

Prevádzkový kapitál

Veľkým problémom pre novozaložené spoločnosti bývajú prevádzkové zdroje a kapitál potrebný na systematické fungovanie firmy. Banky sa k novozaloženým firmám správajú macošsky a o pôžičke sú ochotné diskutovať až keď firma preukáže, že vie fungovať aj bez nich. Spravidla sú potrebné 2 úplné daňové obdobia, aby mal podnikateľ šancu získať financovanie z banky, a aj tak často narazí na podmienky, ktoré nedokáže splniť. Samozrejme existujú aj iné možnosti ako sa dostať k peniazom a rozbehnúť biznis v takých obrátkach, aby bol nielen rentabilný, ale zároveň vytváral zisk. Jedným z týchto spôsobov je faktoring.

Faktoring je forma prevádzkového financovania, ktorá je vhodná aj pre novozaloženú firmu bez bankovej histórie. Dôležité však je, aby sa jednalo o firmu obchodujúcu vrežime business-to-business (B2B), čo znamená, že svoje služby alebo tovar musí predávať firmám a nie bežným retailovým klientom. Na schválenie faktoringového financovania nemusíte byť bonitní priamo Vy; na rozdiel od banky stačí, ak máte bonitných dlžníkov. Takže, ak máte dobrý nápad, ste schopní ho zrealizovať a máte dobrých dlžníkov, faktoring Vám dokáže pomôcť rozbehnúť Váš biznis a rásť obratovo ako aj ziskovo.

Ako získať faktoringové peniaze?

Na začiatku si Vás faktoringová spoločnosť preverí na základe predložených podkladov a zistí, či má Váš biznis model hlavu a pätu, či ste schopní výrobok vyrobiť a predať, a či odberateľ, ktorého ste si našli, dokáže za dodaný tovar aj reálne zaplatiť. Asi by nemalo zmysel vyrobiť a dodať tovar niekomu, kto Vám následne nezaplatí alebo naťahuje dobu, keď  Vám zaplatí. Rovnako Vám faktoringová spoločnosť poradí v oblasti zmluvnej dokumentácie a bezpečných podkladov, aby sa nestalo, že pri obchodovaní so silným partnerom budete ťahať za kratší koniec. Následne Vám poskytne zdroje, ktoré premenia Vaše know-how na zisk! 

Ako faktoring funguje?

Princípom faktoringu je premeniť Vaše faktúry na peniaze čo najskôr. Po postúpení pohľadávok na faktoringovú spoločnosť sa firma dostáva k 70 až 100-percentnej zálohe, ktorú môže ihneď využiť na zaplatenie dodávateľov, a (ako potvrdzuje prax) napríklad na vyjednanie zľavy za predčasné splatenie. Vďaka rýchlym peniazom za faktúry môže firma nakúpiť ďalšie suroviny a za rovnaký čas znásobiť svoje tržby, a tým aj zisk. Prirodzene, že financie uvoľnené faktoringom nie sú účelovo viazané: firma ich môže použiť ľubovoľne, napríklad aj na investície.


Samozrejme, faktoring v tejto forme nie je jedinou možnosťou, ktorú mi faktoringová spoločnosť môže ponúknuť, ale rozhodne je to najjednoduchší spôsob ako začať.

Pre mnohých nových podnikateľov je faktoring neznámy, iní sa možno pokúšali získať ho u bankového faktora. Pravdaže nie každý uspel. Faktoring pre novozaloženú firmu pravdepodobnejšie schváli spoločnosť, ktorá sa vie vcítiť do kože podnikateľa, spoločnosť ktorá sama podniká a má skúsenosti v jednotlivých segmentoch podnikania. Sami si položte otázku: „Kto mi rozumie viac? Ten, koho zaujímajú len moje výkazy alebo ten, čo si príde pozrieť ako reálne fungujem a má skúsenosti v podnikaní v mojom segmente?“

Jednou z firemných hodnôt Bibby Financial Services je „Klient na prvom mieste“. Ako by sme Vám mohli efektívne pomôcť, ak by sme nepochopili fungovanie Vášho biznisu? Práve vďaka tomu sa dostávajú klienti Bibby Factoring Slovakia k službám, ktoré im konkurencia nedokáže poskytnúť, k službám šitým na mieru Vášmu podnikaniu.

Posted by on 28 marca 2011.