Exportný obchod je síce výnosný, ale aj rizikový biznis

Špecifikom slovenskej ekonomiky je jej pro-exportná orientácia (export v podiele na HDP je viac ako 85 %), čo spôsobuje závislosť od ekonomického vývoja globálnych ekonomík. Napríklad, minulý rok sme vyviezli tovar v hodnote 56 494,7 mil. EUR, čo je v porovnaní s rokom 2010 zvýšenie o 17,9%.

Za zahraničnými partnermi ženie väčšinu slovenských podnikateľov vidina zisku a vyšších marží ako aj niekedy slepá dôvera voči firmám vo vyspelých ekonomikách.

Napriek týmto skresleným prvotným predstavám sa podnikateľ, ktorý chce exportovať, stretne s viacerými nástrahami. Jednou z prvých je jazyková bariéra, ktorá dokáže znepríjemniť a skomplikovať celý obchod. Toto je však asi najjednoduchšie prekonateľná prekážka. V dnešnej dobe však nie je problém nájsť prekladateľa alebo tlmočníka a oplatí sa využiť jeho služby pokiaľ chceme predísť nedorozumeniam.

Ďalšou prekážkou býva právny systém krajiny, do ktorej vyvážate. Pokiaľ nastane neočakávaný problém a budete sa musieť o svoju pohľadávku súdiť, je nutné mať partnera, ktorý ovláda právo krajiny, v ktorej sa súd koná, aby vedel pružne reagovať a dopomohol Vám  k úspešnému ukončeniu sporu. Žiaľ, skúsenosti sú skôr také, že väčšina podnikateľov na takúto alternatívu nemyslí a riešia problém až keď horí. Najčastejšie spolupracujú s partnermi, ktorých nemajú v danej veci odskúšaných a môžu len dúfať, že urobia potrebné kroky dostatočné rýchlo a správne.

Okrem práva danej krajiny, môžu byť v rôznych krajinách rôzne obchodné zvyklosti, s ktorými väčšina odberateľov neráta. V niektorých krajinách, aj v EÚ, je štandardom poslať upomienku za ktorú platí dlžník alebo automaticky účtovať úrok z omeškania. U nás je to tiež možné, ale využíva sa to len výnimočne. Takisto existujú krajiny, v ktorých nie je zvykom predávať na splatnosť, čo slovenským odberateľom spôsobuje vrásky, pretože musia nájsť dostatok zdrojov na platbu vopred.

Keď už prekonáme jazykovú bariéru, poznáme právo a obchodné zvyklosti, môžu nás zaskočiť zabezpečovacie dokumenty, dodacie parity a medzinárodné platobné inštrumenty. Našinec nie je zvyknutý napríklad na platbu šekom, málo firiem ovláda problematiku akreditívov alebo bankových garancií. Aj pri takýchto pomerne silných inštrumentoch, môžete urobiť chybu, ktorá vám dokáže neuveriteľne skomplikovať ďalší postup. Nesprávne pochopenie dodacích parít, a tým pádom aj toho, kedy prechádza vlastníctvo tovaru, jeho poistenie a úhrada nákladov za poistenie a dopravu, môže spôsobiť, že zrazu zistíte, že ste zďaleka nezarobili toľko, koľko ste predpokladali.

Najväčším problémom v zahraničnom biznise však stále zostávajú peniaze. Či už ide o nákup s predúhradou, platbu pri nakládke, pri prekročení hraníc alebo niektorý zo spomínaných platobných inštrumentov, je potrebné mať dostatok vlastného kapitálu alebo mať silného partnera, ktorý chápe Váš biznis model a dokáže poradiť a pomôcť.  Rovnako je to aj ak predávate do zahraničia na splatnosť, ale nemáte dostatok vlastných zdrojov na vykrytie daného obchodu.

V tomto dokáže byť veľmi zaujímavou voľbou exportný faktoring. Faktoringová spoločnosť s medzinárodným zastúpením, ktorá pozná zvyklosti v krajinách kam vyvážate, Vám dokáže poradiť nielen ohľadom dokumentácie, zmluvy, dodacích podmienok, ale aj preverí Vášho budúceho obchodného partnera, a tým vyrieši otázku či mu vôbec dodať. Zároveň je schopná poistiť jeho bonitu, prevziať správu pohľadávky a následné inkaso. V praxi to znamená, že budete mať možnosť a čas rozvíjať svoj obchod so zahraničím s vedomím, že máte silného partnera, ktorý sa postará o Váš cashflow a riziko spojené s neplatením.

Na záver len toľko. Ak sa rozhodnete obchodovať so zahraničím, odporúčam dobre zvážiť všetky riziká takéhoto obchodu a poradiť sa s niekým skúseným. Zároveň si vybrať finančného partnera, ktorý chápe Váš biznis model, a preto najlepšie nastaví financovanie a procesy Vašej potrebe. Pokiaľ to dodržíte, máte potenciál na umiestnenie Vášho výrobku či služby a ste dobrý v obchode, ste podľa všetkého odsúdený na úspech. 

Posted by on 17 mája 2012.