Stále mi tvrdia, že zaplatia. Kedy sa konečne dostanem k svojim peniazom?

Situácia okolo nedobytných alebo posplatných faktúr je v dnešnej dobe napätého cash-flowu hlavným problémom, ktorý podnikateľom nedáva spať. Problematika neplatenia je tak komplexná, že na jej riešenie firmy často využívajú služby externých spoločností, ktoré sú v tom zbehlejšie a dokážu výrazne ušetriť čas a peniaze klienta. Samozrejme, aj v tejto problematike platí, že prevencia dokáže predísť nepríjemným krokom a zbytočnému stresu.

Základom dobrého obchodného vzťahu sú okrem dôvery aj jasne a férovo nadefinované podmienky spolupráce pre obe zmluvné strany. Pokiaľ sa so svojím partnerom vopred dohodnete ako budete riešiť prípadné spory, reklamácie a iné nezhody, ušetríte si tým zbytočné napätie a hlavne peniaze, ktoré by ste museli vynaložiť na vydobytie si svojej pravdy.

Väčšina podnikateľov nevstupuje do obchodného vzťahu s tým, že chce druhej strane poškodiť. Nikdy však neviete, čo sa môže stať a aj pri dlhoročných obchodných, ba dokonca priateľských vzťahoch, môže aktuálna situácia jedného z partnerov donútiť robiť veci, ktoré štandardne nerobí. Ak si chcete udržať korektné vzťahy a napriek tomu obchodovať bezpečne, je dôležité dbať na niekoľko dôležitých bodov.

Prvým z nich je pokúsiť sa obchodnú transakciu nastaviť tak, aby bola výhodná pre obe strany. Klient musí dostať to, čo požadoval v dohodnutej kvalite, kvantite, čase a dohodnutým spôsobom, a zároveň musí byť na jeho strane ochota zaplatiť za to, čo si objednal. Aby boli veci jasne definované, je zvykom dohodnúť sa o nich v zmluve, resp. objednávke. Hlavný rozdiel medzi zmluvou a objednávkou je v tom, či sa obchodný vzťah následne riadi obchodným zákonníkom alebo je v zmluve nadefinovaný inak. Ak si nie ste istý, či je Vaša zmluva pre Vás výhodná  a bezpečná, viete sa poradiť buď so svojím právnikom alebo si nájsť poradenskú spoločnosť, ktorá Vám v danej veci poradí.

Pokiaľ sú v zmluve podmienky spolupráce jasne nadefinované a napriek tomu si nie ste istý, či ich druhá strana dodrží, je vhodné vyhľadať niekoho, kto sa o danú pohľadávku dokáže postarať. Niekoho, kto dokáže Vášho budúceho obchodného partnera preveriť a zistiť, či je schopný zaplatiť, ako platí iným partnerom, či náhodou už niekde nedlží alebo či jeho firma nesmeruje do konkurzu. Nie nadarmo sa hovorí dôveruj, ale preveruj! V tomto Vám môže pomôcť firma obchodujúca s obchodnými informáciami alebo poisťovňa poisťujúca platobnú schopnosť dlžníkov. 

Tiež je veľmi dôležitá komunikácia s obchodným partnerom. Obchod nie je dokončený dodaním, ale inkasovaním dohodnutej odmeny. Preto je potrebné sa o pohľadávku starať, riešiť prípadné reklamácie a nezrovnalosti a komunikovať  o platbe. S touto požiadavkou viete osloviť spoločnosti, ktorých hlavným biznisom je správa a inkaso pohľadávok. Preventívna správa, známa aj ako skoré inkaso, síce vyzerá ako niečo, čo Vám zbytočne ukrojí z Vašej marže, avšak pokiaľ by došlo k nezaplateniu pohľadávky a následnému mimosúdnemu alebo súdnemu inkasu, bude veľmi dôležité, kedy identifikujete, že je problém a začnete robiť nevyhnutné kroky. Je jasné, že čím neskôr začnete konať, tým menšia je šanca, že svoje peniaze reálne dostanete.

V situácii, kedy dlžník nechce alebo nevie zaplatiť je kľúčové byť rýchly a pripravený.Treba začať konať čo najrýchlejšie a nespoliehať sa na plané sľuby o zaplatení. Ideálne je navštíviť dlžníka osobne a dohodnúť sa o spôsobe a čase vyrovnania dlhu ako aj vyjednať si prípadné dodatočné zabezpečenie, ktoré Vás v prípade zhoršujúcej sa situácie dlžníka môže zachrániť pred úplnou stratou.

Najlepšou voľbou pre prevenciu vzniku nedobytných pohľadávok je využitie služieb faktoringovej spoločnosti. Tá Vám preverí budúceho obchodného partnera, jeho aktuálnu finančnú situáciu, monitoruje ho počas trvania obchodného vzťahu, a v prípade potreby poistí pohľadávky voči neschopnosti a neochote plnenia. Následne Vám dokáže poskytnúť aj finančné zdrojena preklenutie doby splatnosti a pohľadávku následne spravovať. V prípade problému spustí včas inkasný proces a postará sa o to, aby ste neprišli o svoje peniaze. Takto sa následne môžete venovať svojmu biznisu a starosti o pohľadávky prenechať

Posted by on 30 mája 2012.