Banky nie sú ochotné zvyšovať limity úverov. Faktoring je flexibilnejší.

Ponúknuť dlhšiu dobu splatnosti. To je triumf v konkurenčnom boji, ktorý dosť často firme zaistí odberateľa. Aby sa však kvôli tomu dodávateľ nedostal do platobnej neschopnosti, môže sa obrátiť na faktoringovú spoločnosť, ktorá jeho cash-flow prefinancuje. „Celá rada podnikateľov prichádza o príležitosť ponúknuť dostatočne dobrú platobnú podmienku, aby si odberateľ vybral práve jeho,“ uvádza Ján Korček, prevádzkový riaditeľ faktoringovej spoločnosti Bibby Factoring Slovakia.

Čím presvedčíte firmy, aby nešli cestou klasického bankového úveru, ale využili faktoring?
Primárnou úlohou faktoringu je financovanie krátkodobých pohľadávok voči odberateľom. Ale zároveň ide o správu pohľadávok. Teda nielen o financovanie, ale o komplexný manažment pohľadávok. Klient sa môže sústrediť na výrobu a nemusí sa zaoberať problémami s inkasom, hlavne ak má viac odberateľov. Bezregresný faktoring ponúka tiež ošetrenie rizika nezaplatenia faktúr, v takom prípade preberáme riziko úpadku odberateľa. A to sú služby, ktoré pri bankovom úvere nedostanete.

Podľa prieskumov vlani i predvlani takmer deväť z desiatich podnikateľov realizovalo svoje obchody s odloženou splatnosťou. Aká je platobná morálka odberateľov?
Platobná morálka sa začala zlepšovať už v druhej polovici minulého roka a trend pokračuje aj tento rok. Napriek tomu ale narážame na firmy, ktoré majú problémy - ako keby prepásli dobu, kedy mohli investovať a stratili konkurencieschopnosť. Prostredie sa očisťuje od podnikateľov, ktorí už nedokážu platiť. Tomu pravdepodobne pomohla aj novelizácia konkurzného práva v minulom roku.

A aký je v súčasnej dobe priemerný čas do úhrady pohľadávok?
Vo všeobecnosti sú firmy schopné ustáť 30 až 40 dní, aby včas pokryli svoje záväzky dodávateľom a vstupy. Ak je doba splatnosti dlhšia, je to pre firmy veľmi ťažké. V taký moment vstupujeme na trh a pomáhame ťažkosti s cash-flow prekonať. Priemerná doba úhrady pohľadávok, ktoré financujeme, je okolo 80 dní.

Čo môže znamenať pre podnikateľov, pokiaľ im odberatelia neplatia včas? Môže ich to existenčne ohroziť?
Ideálne je, keď má firma nastavenú úhradu záväzkov tak, aby kryla výrobný cyklus, cyklus dodania a splatnosť pohľadávok voči odberateľom. To sa ale stáva málokedy. Medzera, ktorá vzniká, sa vykrýva prevádzkovým financovaním, napríklad faktoringom. Ten je vhodný práve preto, že dokáže reagovať na predĺženie doby splatnosti. V situácii, kedy sa predlžuje splatnosť pohľadávok, banky nie sú príliš ochotné zvyšovať limity. S tým sa stretávame všade. Naopak faktoring reaguje flexibilne. Splatnosť pohľadávok je vždy nejakým kompromisom medzi tým, čo ešte dokáže podnikateľ uniesť a tým, čo dokáže vybojovať s odberateľmi. Každý by chcel mať ideálne všetko zaplatené hneď, ale nie vždy to vyjde.

Je možnosť poskytnutia predĺženej splatnosti konkurenčnou výhodou?
Určite. Mnoho podnikateľov prichádza o príležitosť ponúknuť dostatočne dobrú platobnú podmienku, aby si odberateľ vybral práve jeho.

Čo sa týka štátnych zákaziek, je možné faktorovať štát, keď neplatí?
Áno, dosť často to firmy využívajú napríklad pri zákazkách, ktoré majú samosprávy financované z európskych fondov. Štandardná doba splatnosti býva tri mesiace, ale platby sa oneskorujú, pretože sa čaká na eurofondy. A my, ak sa chceme prispôsobiť potrebám klienta, to dopredu dokážeme akceptovať a financovať ho až do tej doby, kým peniaze z eurofondov naozaj neprídu.

Je rozdiel medzi platobnou morálkou verejného sektoru a súkromných firiem výrazný?
Verejný sektor je veľmi široký pojem. Od nemocníc, cez poskytovateľov iných verejných služieb, až po samosprávu. Domnievam sa, že dodávatelia služieb typu upratovanie pre mestské úrady nemajú veľký problém s platobnou morálkou, zatiaľ čo v zdravotníctve sú obrovské ťažkosti. Môže trvať až rok, než napríklad nemocnica faktúru zaplatí. A potom niekde medzi tým sú stavebné práce pri verejných investíciách. Tu záleží na tom, ako firmy prefinancujú dobu, kým prídu financie z eurofondov.

V súčasnej dobe sa stáva veľmi často, že si podnikateľ požiada o vrátenie DPH a namiesto toho, aby mu štát poslal prostriedky, na neho pošle daňovú kontrolu. A zrazu tie financie, s ktorými počítal, nemá ... Dá sa toto obdobie nejakým spôsobom vykryť?

Samotná vratka DPH sa financovať nedá, pretože to je pohľadávka, na ktorú nie je možné získať platobný titul, aby štát musel zaplatiť, a tým pádom nie je z právneho hľadiska postúpiteľná. Dá sa však nájsť nejaká forma, ako napraviť cash-flow. Máme klienta, ktorý importuje med, spracováva ho a exportuje na západ veľkým odberateľom. A rieši práve tento problém. Na vstupe zaplatí clo a DPH, ale v rámci Európskej únie exportuje bez DPH. Takže má stabilne zadržiavané DPH a potrebuje ho financovať. Používa na to zdroje, ktoré mu poskytujeme financovaním bežných obchodných pohľadávok.

Tento rozhovor bol publikovaný v HNonline.

 

Posted by on 12 júla 2014.