Najväčšia bariéra pre slovenských exportérov? Bonita odberateľa

Poradenský servis pre exportérov môže byť dôležitejší ako samotné financovanie. 

Bonita odberateľa a neistota inkasnej pohľadávky sú najväčšie bariéry pre slovenských podnikateľov exportujúcich do zahraničia. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Bibby Factoring Slovakia. „Jedným z dôvodov pomalšieho rozvoja firmy môže byť nedostatok odvahy exportovať pre neznalosť zahraničných trhov alebo potenciálnych odberateľov,“ tvrdí Ján Korček, prevádzkový riaditeľ spoločnosti zabezpečujúcej prevádzkové financovanie (faktoring).

Júnového prieskumu, ktorý pre Bibby Factoring Slovakia spracovala agentúra Ipsos, sa zúčastnilo 366 stredných podnikov s obratom medzi tromi a tridsiatimi miliónmi eur z oblasti priemyselnej výroby, stavebníctva, veľkoobchodu, dopravy a skladovania a ostatných odvetví. Cezhraničnej spolupráci sa venuje 50% z nich – pri 17 percentách tvorí zahraničný obchod vyše 50 % obratu a až 5 % spoločností sa plne orientuje na export.

Najdôležitejším aspektom pre slovenských exportérov je bonita zahraničného odberateľa, na ktorú sa pred začatím spolupráce zameriava 91% firiem. S možnosťou dôverovať obchodnému partnerovi súvisí aj problematika inkasa zahraničných pohľadávok – za veľmi alebo čiastočne významnú ju označilo 88% respondentov. „Exportný potenciál firiem, ktoré majú spoľahlivé prevádzkové financovanie (faktoring) a dobré informácie o cieľovom trhu, sa podľa našich údajov zvýšil o 15 až 20 percent. To je významná obchodná výhoda.“ podotýka Ján Korček zo spoločnosti Bibby Factoring Slovakia.

Ďalšou nástrahou cezhraničnej spolupráce môže byť neznalosť právneho prostredia v krajine odberateľa. Za významný aspekt ju označilo až 85 % zástupcov firiem. Jazyková bariéra je dôležitá pre 68 % respondentov. „K dispozícii máme skúsenosti z väčšiny cieľových trhov, ktoré celý obchodný cyklus zjednodušia,“ konštatuje Ján Korček. „Kameňom úrazu exportérov býva často aj rozhodnutie, v akej fáze obchodu prevezme kupujúci zodpovednosť za dodávaný tovar, vrátane nákladov na jeho prepravu.“

Práve pre najvýraznejšiu elimináciu exportných bariér, firmy čoraz častejšie využívajú prevádzkové financovanie (exportný faktoring). Teda nielen zabezpečenie prevádzkového kapitálu, ale celkovú správu pohľadávok pri cezhraničnom obchode. „Prevádzkové financie sú dôležité, ale väčšiu hodnotu majú informácie faktoringovej firmy, teda servis súvisiaci so správou a bezpečným inkasom pohľadávok,“ tvrdí Ján Korček.

Exportéri teda môžu s pomocou faktoringovej spoločnosti získať dôležité informácie o miestnych právnych a obchodných zvyklostiach alebo o spôsoboch, ako najlepšie v danej krajine pohľadávky zinkasovať. Veľmi dôležitou informáciou, ktorú faktoringové firmy vedia zaobstarať, je bonita odberateľa. „Sme schopní zabezpečiť monitoring odberateľov, inkaso pohľadávky, prípadne istotu úhrady cez službu bezregresného faktoringu. V takom prípade prevezmeme riziko potenciálnej neúhrady zo strany odberateľa. Pri expanzii do zahraničia môžu byť doplnkové služby zaujímavejšie ako financovanie samotné,“ hovorí Ján Korček.

 


Posted by on 22 septembra 2014.