Bezregresný faktoring

Prevádzkové financie s istotou úhrad do výšky 90% hodnoty pohľadávok

Bezregresný faktoring je oddnes plnohodnotným produktom, ktorý spoločnosť Bibby Factoring Slovakia po výraznej inovácii uvádza na trh. Ako reakciu na júnový prieskum trhu, ktorý pre firmu realizovala agentúra IPSOS, sa v krátkom časovom úseku podarilo spoločnosti BFS pripraviť pre slovenský trh inovovaný produkt – Bezregresný faktoring resp. Prevádzkové financovanie s istotou úhrad do výšky 90% hodnoty pohľadávok.

Základom tohto produktu je prevádzkové financovanie pohľadávok voči tuzemským aj zahraničným odberateľom, pri ktorom je vyriešené riziko neuhradenia pohľadávok odberateľom z dôvodu jeho platobnej nevôle alebo neschopnosti.

V rámci bezregresného faktoringu má klient aj v prípade kolapsu odberateľa garantovanú úhradu až 90% hodnoty pohľadávky, vďaka čomu sa viac nemusí obávať druhotnej platobnej neschopnosti spôsobenej neplatiacimi zákazníkmi. Oproti bežnému poisteniu pohľadávok má klient navyše k dispozícii túto sumu okamžite po vystavení pohľadávky a nemusí čakať, často aj niekoľko mesiacov, na splnenie podmienok poistenia a jeho refundáciu zo strany poisťovne, ani  poisťovni preukazovať, že odberateľ je platobne neschopný.

Bezregresný faktoring je vhodný najmä pre  tie firmy, ktoré vstupujú na nové trhy, alebo ktorých odbyt je závislý na jednom či dvoch významných zákazníkoch, ako aj pre firmy ktoré rozširujú svoje podnikateľské aktivity s existujúcimi alebo novými zákazníkmi a obávajú sa rizík spojených s týmito zmenami.

Produkt ponúka komplexnú službu prevádzkového financovania, istotu úhrady a profesionálnu správu a inkaso pohľadávok. Významným benefitom je aj kompletný právny servis a hospodárske informácie o zákazníkoch priamo z trhu ešte pred prvou dodávkou tovaru, čo je jedinou kvalitnou prevenciou možných strát.

Na rozdiel od konkurencie je Bibby Factoring Slovakia, a. s. nezávislým finančným partnerom, ktorého procesy sú rýchlosťou a flexibilitou plne prispôsobené potrebám trhu. Bibby Factoring Slovakia je spoločnosť s dlhoročnou lokálnou pôsobnosťou a medzinárodnými skúsenosťami nadnárodnej finančnej skupiny so sieťou 47 pobočiek. Poskytuje rýchle reakcie a schvaľovanie financovania a rešpektuje časovú flexibilitu pri riešení problémov klienta. Každý klient má pridelenú skúsenú kontaktnú osobu, ktorá zabezpečuje priamu komunikáciu a komplexný servis a má dostatočnú kompetenciu na riešenie akýchkoľvek požiadaviek klienta súvisiacich prevádzkovým financovaním a ďalšími poskytovanými službami.

 

 

Posted by on 02 októbra 2014.