Výsledky prieskumu spokojnosti klientov za rok 2013

Koncom minulého roka sme uskutočnili prieskum spokojnosti našich klientov. Chceli by sme sa poďakovať všetkým klientom, ktorí sa prieskumu zúčastnili a zároveň  Vás stručne  informovať o jeho výsledkoch.

Externá agentúra zrealizovala 992 rozhovorov s našimi klientmi na prelome novembra a decembra minulého roka. Telefonát trval v priemere 11 minút. Zefektívnili sme dotazník a zamerali sme sa na kľúčové oblasti, aby sme lepšie vyhodnotili  to, čo je pre našich klientov dôležité. Zároveň sme zaviedli desaťbodovú hodnotiacu škálu, vďaka ktorej sme získali presnejšie informácie o názore našich klientov.

Je pre nás potešením, že u nás oceňujete najmä rýchlosť, profesionálny prístup a komunikáciu (98% spokojných klientov). Pre podnikateľov sú to dôležité aspekty a pre nás jedna z interných hodnôt - „Zákazník na prvom mieste“. 98% našich klientov potvrdilo, že rozumieme ich biznisu, potrebe financovania a včas ich upozorňujeme ak zistíme problémy s platobnou morálkou ich odberateľov.

Prieskum nám zároveň ukázal, kde sú naše slabé stránky. Naším najväčším nedostatkom je online klientsky prístup. Viacerí klienti poukázali na to, že prístup nie je moderný, neposkytuje všetky potrebné informácie a nebolo im poskytnuté užívateľské školenie. V najbližšom období sa preto zameriame na zlepšenie tejto situácie, aby naši klienti jednoducho a rýchlo získali informácie kedykoľvek to budú potrebovať.

Ešte raz by sme sa chceli všetkým poďakovať za Váš čas počas prieskumu a za Vaše odpovede. Urobíme všetko pre to, aby ste boli spokojní so spoluprácou s nami!

Posted by on 15 apríla 2014.