Spoločnosť Madison je novým partnerom Bibby Financial Services

Bibby Financial Services v auguste 2015 nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Madison, ktorá sa zameriava na služby v oblasti vrátenia DPH a spotrebnej dane pre medzinárodných cestných dopravcov. Viac o jej službách si môžete prečítať v rozhovore so zástupkyňou spoločnosti MADISON, Ing. Anetou Müllerovou.

1. Môžete v úvode nášho rozhovoru priblížiť čitateľom vašu spoločnosť?
Spoločnosť MADISON sa pohybuje v odbore už od roku 2001 a špecializuje sa na refundácie – teda vrátenie DPH a spotrebnej dane, ktoré dopravcovia zaplatili v rámci svojich ciest v zahraničí. Jedná sa predovšetkým o nákup pohonných hmôt a mýtneho, prípadne o ďalšie úhrady spojené s činnosťou dopravcu. Madison úspešne refunduje DPH a spotrebnú daň nielen svojim českým, ale i zahraničným klientom. Skupina Waberer´s je už dlhé roky našim klientom a pre spoločnosť ENI S.p.A. sme partnerom v 10 európskych krajinách.

2. Aké konktrétne služby môžete dopravcom ponúknuť?
Poskytujeme služby ako tuzemským, tak zahraničným dopravcom pôsobiacim po celej Európe, ktorí môžu cez našu spoločnosť žiadať o vrátenie DPH z celej EÚ + Nórska a Švajčiarska a o vrátenie spotrebnej dane.
V rámci refundácie DPH si naši klienti môžu vybrať z niekoľkých typov služieb, ktoré sa navzájom líšia predovšetkým rýchlosťou výplaty DPH. Zaujímavá môže byť možnosť zvoliť si pre každú cieľovú krajinu inú službu a meniť ju podľa aktuálnej ekonomickej situácie firmy.
Spotrebnú daň z nafty je v súčasnosti možné refundovať v šiestich európskych štátoch – Belgicku, Francúzsku, Taliansku, Slovinsku, Maďarsku a Španielsku – a spoločnosť Madison zaisťuje refundáciu z každého z nich. Na rozdiel od refundácie DPH, ktorá je stanovená a ošetrená smernicou EÚ, spadá refundácia spotrebnej dane plne do kompetencie jednotlivých členských štátov. Preto je počet štátov, ktoré ju umožňujú, premenlivý, rovnako ako podmienky, za ktorých je o refundáciu možné požiadať. Líši sa napr. obdobie, za ktoré je možné žiadať, doba spracovania žiadosti colnými úradmi, a navyše i technické či formálne požiadavky.
Z nižšie uvedeného grafu je zrejmé, o koľko môže dopravca znížiť náklady na tankovanie, pokiaľ vo vyššie menovaných krajinách využije možnosť vrátenia DPH, ako aj spotrebnej dane.

3. Aké účtovné doklady akceptujete?
Madison je nezávislá spoločnosť a práve nezávislosť je v oblasti refundovania kľúčovou výhodou. Naši klienti môžu kombinovať ľubovoľné množstvo tankovacích kariet a využívať služieb rôznych dodávateľov palubných jednotiek podľa ich aktuálnej potreby. Nezávislosť Madisonu na kartových spoločnostiach umožňuje ponúkať klientom komplexnú službu v spracovaní faktúr od všetkých vystavovateľov, a dokonca i hotovostných dokladov. Pre našich stálych klientov zaisťujeme i výmenu hotovostných dokladov, ktoré nie sú akceptované finančnými úradmi v jednotlivých krajinách, za riadne faktúry, ktoré možno predložiť pre vrátenie DPH.

4. Aké náklady nesie autodopravca za služby poskytnuté vašou spoločnosťou?
Spoločnosť Madison využíva jednoduchý a priehľadný systém provízií za riešenie refundácií v nadväznosti na vybraný typ služby, ktorý spočíva v aplikovaní jednotného poplatku vo všetkých krajinách, z ktorých žiadate o vrátenie dane. Vďaka nášmu on-line systému si naši klienti z pohodlia ich kancelárie môžu jednoducho spočítať čiastku, ktorú môžu očakávať k výplate.

5. Prečo by si naši čitatelia mali vybrať práve Madison pre refundáciu DPH a spotrebnej dane?
MADISON sa veľmi orientuje na potreby svojich zákazníkov a neustále pracuje na skvalitnení svojich služieb, čo dokazuje i zapojenie MADISONU do certifikačného procesu ISO 9001 a ISO 27001. Popri tomto sa snažíme v záujme našich klientov nadväzovať vzťahy i s inými odborníkmi špecializujúcimi sa na dopravný trh. Našim cieľom je poskytnúť dopravcom širšiu podporu v rámci ich pôsobenia. To nám umožňuje napr. partnerstvo so spoločnosťou ENI.

Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať Ing. Anetu Müllerovú, tel: 606 071 263, email: mullerova@madison-vat.com.
Ďalšie informácie nájdete na webe spoločnosti Madison.

Posted by on 21 septembra 2015.