Podnikatelia vstupujúci na nové trhy sú v bezpečí

S rozširovaním podnikania do nových oblastí sú väčšinou spojené aj určité riziká. Okrem neznalosti trhu, legislatívy a často aj jazyka, to môže byť aj nedostatok informácií o potenciálnych zákazníkoch a s nimi spojené riziko neúhrady faktúr. Existuje však skvelé riešenie - Bezregresný faktoring.


Bezregresný faktoring poskytuje klientovi v prípade platobnej neschopnosti alebo nevôle  odberateľa garanciu úhrady až do výšky 100% hodnoty pohľadávky. Riziko neúhrady spojené so vstupom na nové zahraničné trhy narastá s neznalosťou prostredia. Veľa firiem nemá finančnú rezervu, z ktorej by v prípade nezaplatených faktúr vedeli pokryť svoje náklady a tak sa často z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti dostávajú do finančných problémov.

„Ako prevencia takejto situácie vstupuje do hry faktoring. Pri bezregresnom faktoringu má klient aj v prípade kolapsu odberateľa garantovanú úhradu až do 100% hodnoty pohľadávky. Oproti bežnému poisteniu pohľadávok má klient naviac k dispozícii fakturovanú sumu okamžite po vystavení faktúry a nemusí čakať mesiace na splnenie podmienok poistenia a výplatu plnenia zo strany poisťovne ani poisťovni preukazovať, že je odberateľ platobne neschopný,“ hovorí Ján Korček, prevádzkový riaditeľ Bibby Factoring Slovakia, a. s. 

Bezregresný faktoring zahŕňa komplexnú službu prevádzkového financovania tuzemských ale aj zahraničných odberateľov s istotu úhrady až do výšky 100%.  Okrem prevádzkových financií ponúka aj profesionálnu správu a inkaso pohľadávok, kompletný právny servis a hospodárske informácie o zákazníkoch priamo z trhu, ešte pred dodaním tovaru alebo služby. 

Pred uzatvorením kontraktu s odberateľom z Poľska sme si ho cez Bibby nechali preveriť a zistiť jeho finančnú bonitu. Veľmi nám to pomohlo pri rozhodovaní a uľahčilo rozšírenie nášho podnikania do tejto krajiny. Bez ich informácií už na nové trhy nevstupujeme“ konštatuje klient Bibby Factoring Slovakia, vývozca dreva. 

Bibby Factoring Slovakia, a. s. je nezávislým finančným partnerom, a súčasťou finančnej skupiny, ktorá pôsobí na 4 kontinentoch a má 50 pobočiek po celom svete. „Informácie, ktoré našim klientom poskytujeme máme kolegami z daného regiónu preverené. Naša celosvetová sieť pomáha klientom orientovať sa na zahraničných trhoch a v prípade problémov im zabezpečí ich riešenie,“ hovorí Ján Korček, prevádzkový riaditeľ Bibby Factoring Slovakia. 

Faktoring nezaťaží firmu ako úver z banky a jeho získanie nie je podmienené pozitívnymi hospodárskymi výsledkami potenciálneho klienta. Bezregresný faktoring od Bibby Factoring Slovakia prináša klientovi okamžitú hotovosť, ochranu pred platobnou neschopnosťou, vymáhanie pohľadávok, konkurencieschopnosť, flexibilné financovanie a nezvyšovanie úverovej angažovanosti.

„Bezregresný faktoring od Bibby Factoring Slovakia nám pomáha riadiť tok finančných prostriedkov, riziká a zároveň sa bezpečne rozvíjať a rásť na našom aj zahraničných trhoch“, dopravca a klient Bibby Factoring Slovakia.

Posted by on 26 mája 2015.