Bibby Financial Services oznámila nové vedenie svojich európskych operácií.

Novým riaditeľom Bibby Financial Services pre európsky región sa stal Steven Box. Bude zodpovedný za podporu obchodu na ôsmych trhoch  vrátane Slovenska, na ktorých najväčší nezávislý poskytovateľ prevádzkového financovania pôsobí.

Steven Box má  35 ročné skúsenosti zo sektoru medzinárodného bankovníctva. Pred svojim príchodom do  Bibby Financial Services pôsobil v spoločnosti HSBC na pozícii globálneho riaditeľa pre financovanie pohľadávok. Jedným z jeho najväčších úspechov bolo zdvojnásobenie financovania britských podnikov z jednej na dve miliardy libier. 

„Situácia v Eurozóne sa v súčasnej dobe rýchlo mení a kroky Európskej centrálnej banky sa začínajú prejavovať na tom, že sa vytvára vhodné prostredie pre poskytovanie úverov a rast. Ako generálny riaditeľ Bibby Financial Services pre Európu by som sa chcel postarať predovšetkým o to, že tento trend sa bude týkať malých a stredných podnikov na trhoch, kde máme zastúpenie,“ hovorí Steven Box. 

Podľa jeho slov je pre financovanie celosvetového obchodu kľúčovou výhodou Bibby Financial Services jej rozsiahla medzinárodná sieť pobočiek. „Vždy som sa spoliehal predovšetkým na poskytovanie maximálne kvalitných služieb klientom a som rád, že som spojil svoju ďalšiu budúcnosť so spoločnosťou, ktorá vyznáva rovnaké hodnoty,“ dodal Steven Box.

 

Posted by on 30 júna 2015.