Na Slovensko prišla inovovaná forma prevádzkového financovania

Bezregresný faktoring s istotou úhrad do výšky 90% hodnoty pohľadávok

Spoločnosť Bibby Factoring Slovakia nedávno uviedla na trh inovovaný produkt - bezregresný faktoring.  Po prieskume trhu, ktorý pre firmu realizovala agentúra IPSOS, sa v krátkom čase spoločnosť rozhodla reagovať na zistené potreby slovenských podnikateľov a predstavuje bezregresný faktoring s istotou úhrad do výšky 90% hodnoty pohľadávok. 

Nový produkt ponúka komplexnú službu prevádzkového financovania, istotu úhrady, profesionálnu správu a inkaso pohľadávok. Významným benefitom je aj kompletný právny servis a hospodárske informácie o zákazníkoch priamo z trhu ešte pred prvou dodávkou tovaru, čo je jedinou kvalitnou prevenciou možných strát. Na rozdiel od konkurencie je Bibby Factoring Slovakia, a. s. nezávislým finančným partnerom, ktorého procesy sú rýchlosťou a flexibilitou plne prispôsobené podnikateľským potrebám.

Základom tohto produktu je prevádzkové financovanie voči tuzemským aj zahraničným odberateľom, s minimálnym rizikom neuhradenia pohľadávok odberateľom pri jeho platobnej nevôli alebo neschopnosti. Bezregresný faktoring znamená veľkú výhodu najmä pre spoločnosti, ktoré vstupujú na nové trhy, alebo ktorých odbyt je závislý na jednom či dvoch významných zákazníkoch. Podobne to platí aj pre zabehnuté firmy, ktoré rozširujú svoje podnikateľské aktivity a obávajú sa rizík spojených s týmito zmenami.

V rámci bezregresného faktoringu má klient aj v prípade kolapsu odberateľa garantovanú úhradu až 90% hodnoty pohľadávky, vďaka čomu sa viac nemusí obávať svojej druhotnej platobnej neschopnosti. Oproti bežnému poisteniu pohľadávok má klient navyše k dispozícii fakturovanú sumu okamžite po vystavení faktúry a nemusí čakať na splnenie podmienok poistenia a jeho refundáciu zo strany poisťovne, ani poisťovni preukazovať, že je odberateľ platobne neschopný.

Vezmime si príklad z praxe:

Spoločnosť sa rozhodla vstúpiť na nový trh vo Francúzsku. Tamojšie podnikateľské prostredie je pre ňu neznáme. Odberatelia spoločnosti sú prevažne francúzske firmy, ale disponuje aj jedným slovenským odberateľom. Na preklenutie viactýždenných lehôt splatnosti si vezme kontokorentný úver a kvôli novým odberateľom z Francúzska si poistí všetky pohľadávky, ktoré spoločnosti vznikli.

Po vystavení faktúr a uplynutí doby splatnosti organizácia zistí, že faktúry uhradil len slovenský odberateľ. V takomto prípade, sa obráti na medzinárodnú firmu vymáhajúcu pohľadávky, pretože spoločnosť nepozná legislatívu danej krajiny a trpí jazykovou bariérou. Poisťovni, v ktorej boli poistené pohľadávky, oznámi neuhradené faktúry a predloží  všetky potrebné doklady. Aj po lehote na vymáhania, ktorá je 5 mesiacov, zostala určitá časť pohľadávok nevymožená.

Poisťovňa zistí, ktoré z neuhradených faktúr boli poistené a tie  poisťovňa podniku preplatí na základe podmienok v poistnej zmluve, vo výške približne 80%. Podnikateľ tak dostane svoje peniaze približne po 7 až 8 mesiacoch po splatnosti faktúr, komunikuje s mnohými inštitúciami, musí predkladať množstvo dokumentov a zároveň banka formou kontokorentného úveru nefinancuje pohľadávky po splatnosti. Firma teda musí financovať svoje faktúry po splatnosti z vlastných zdrojov – čím sa navýšia aj jej finančné náklady. Takto vynaložený kapitál mohla pritom využiť na iné podnikateľské účely, napríklad na financovanie nových zákazok, rozvoj technológií alebo výplatu dividend.

Bibby Factoring Slovakia, a. s., ponúka takýmto klientom bezregresný faktoring, kde faktoringová spoločnosť vopred preverí možných odberateľov a klient nestráca svoj čas. Peniaze sú mu vyplatené ihneď po predložení faktúr až do výšky 90%, pričom ani v prípade neuhradenia pohľadávok klient peniaze nemusí vrátiť a celé financovanie je zabezpečené prostredníctvom Bibby Factoring Slovakia. Podnikateľ sa tak môže prestať strachovať o financie a venuje sa rozvoju svojho podnikania. V prípade platobnej neschopnosti alebo nevôle niektorého z nových odberateľov, spoločnosť stráca len malé percento hodnoty faktúry a vyplatené peniaze už medzičasom použila na ďalšie aktivity.

 

 

Posted by on 27 februára 2015.