Platba dane sa blíži.

Firmám môže pomôcť faktoring.

31. marec a teda posledný možný deň na podanie daňového priznania sa blíži. V niektorých prípadoch môžu firmy a podnikatelia podať oznámenie  o predĺžení lehoty. Pre firmy, ktorým ich odberatelia pohľadávky nezaplatili pre dlhú splatnosť včas, by bol odklad daňového priznania vhodný. Faktoring im pomôže vyhnúť sa zbytočným problémom. 

Už len pár dní ostáva podnikateľom na splnenie si svojej každoročnej povinnosti, na podanie daňového priznania. Mnohé firmy však stále nemajú vyplatené svoje pohľadávky a tak čakajú, kedy im odberatelia uhradia napríklad za dodaný tovar alebo službu. Pri dlhých termínoch splatnosti faktúr môže pre nich nastať vážny problém - zaplatenie, často krát niekoľkotisícovej dane. Uhradené pohľadávky by mohli slúžiť aj na tento účel.  

„Veľa firiem môže doplatiť na to, že má potrebné financie na platbu dane zamrznuté v pohľadávkach a nemôže s nimi disponovať,“ upozorňuje Ján Korček, prevádzkový riaditeľ Bibby Factoring Slovakia, ktorá sa zaoberá prevádzkovým financovaním (faktoringom).

Firmy sú neraz nútené podať oznámenie  príslušnému daňovému úradu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Dôležité je podať oznámenie o predĺžení lehoty najneskôr do 31. marca. Ak spoločnosť na túto povinnosť pozabudne, prípadne nestihne poslať oznámenie v stanovenom termíne, za nesplnenie povinností daňovníka mu hrozí finančná sankcia, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 16 000 eur.

Tejto situácii sa dá predísť, ak firma využije napríklad faktoring. V praxi to pre firmu znamená, že pri využití faktoringu nemusí čakať, niekedy až 90 dní na inkaso pohľadávky od odberateľov, ale financie má k dispozícií v priebehu pár dní ak ich postúpi faktoringovej spoločnosti. Okrem peňazí na klasickú prevádzku spoločnosti jej tak nerobí problém odviesť daň v riadnom termíne.

Získané finančné prostriedky môžu pokryť nielen splatenie daňovej povinnosti v lehote, ale firma môže ďalej investovať do nových technológií, či do rozvoja podnikateľskej činnosti. Bibby Faktoring Slovakia neposkytuje len preplatenie vystavených faktúr, ale súčasťou sú aj administratívne a inkasné procesy, či monitoring bonity odberateľov.

Posted by on 23 marca 2015.