Prevádzkové financovanie je súčasťou úspechu exportéra.

S rozširovaním podnikania sú väčšinou spojené aj určité riziká a obavy. Pri vstupe na  zahraničné trhy to môže byť neznalosť trhu, legislatívy a často aj jazyka, to môže byť aj nedostatok informácií o potenciálnych zákazníkoch ako aj nedostatočné krytie prevádzkových nákladov. Prevádzkové financovanie – Faktoring – je súčasťou riešenia, ktoré pomáha podnikateľovi  začať na novom trhu, s novými odberateľmi.

Prevádzkové financovanie – faktoring, poskytuje klientovi v prípade vstupu na nové trhy, alebo pri zahájení novej spolupráce s neznámym odberateľom dostatok finančných prostriedkov a zároveň aj profesionálnu správu a inkaso pohľadávok, ako aj hospodárske informácie o zákazníkoch priamo z trhu. „Základom je preverenie bonity odberateľa. Informácie, ktoré našim klientom poskytujeme, máme preverené kolegami z daného regiónu. Naša celosvetová sieť pomáha klientom orientovať sa na zahraničných trhoch a v prípade problémov im zabezpečí ich riešenie, hovorí Ján Korček, prevádzkový riaditeľ Bibby Factoring Slovakia, a. s. 

Bibby Factoring Slovakia čerpá informácie o cieľových trhoch od kolegov z vlastnej siete pobočiek po celom svete. Je to nezávislý finančný partner pre malých a stredných podnikateľov, súčasť britskej finančnej skupiny pôsobiacej na 4 kontinentoch s 50 pobočkami. Faktoring od Bibby Factoring Slovakia prináša klientovi okamžitú hotovosť, vymáhanie pohľadávok, konkurencieschopnosť, flexibilné financovanie a nezvyšovanie úverovej angažovanosti. Prevádzkové financovanie nezaťaží firmu ako úver z banky a jeho získanie nie je podmienené pozitívnymi hospodárskymi výsledkami potenciálneho klienta. 

„Ak firma vstupuje na zahraničný trh pripravená, riziko neúspechu sa dramaticky znižuje,“ hovorí Ján Korček. Exportéri môžu pomocou faktoringovej spoločnosti získať dôležité informácie o miestnych právnych a obchodných zvykoch ako aj o spôsobe, ako v danej krajine najlepšie zinkasovať pohľadávky. Klasické exportné bariéry ako odlišná legislatíva, slabá orientácia na miestnom trhu alebo dlhé čakanie na preplatenie faktúr, ktoré môže v niektorých krajinách dosiahnuť až 120 dní odpadávajú. „Prevádzkové financovanie – faktoring je v porovnaní s bankovými produktmi veľmi flexibilné, sme schopní reagovať na požiadavky klienta veľmi rýchlo. Exportér tak môže využiť aktuálnu situáciu vo svoj prospech, bez toho aby ho brzdili starosti s financovaním obchodu,“ dodáva Ján Korček.

Pred uzatvorením kontraktu s odberateľom z Poľska sme si ho cez Bibby nechali preveriť a zistiť jeho finančnú bonitu. Veľmi nám to pomohlo pri rozhodovaní a uľahčilo rozšírenie nášho podnikania do tejto krajiny. Bez ich informácií už na nové trhy nevstupujeme“ konštatuje klient Bibby Factoring Slovakia, vývozca dreva.

Posted by on 29 júna 2015.