Bibby - spoločnosť zameraná na ľudí

V minulom roku sa postavil do čela Bibby Financial Services pre európsky región Steve Box. Prevzal tak zodpovednosť za podporu obchodu na ôsmich trhoch vrátane Českej republiky a Slovenska, na ktorých najväčší nezávislý poskytovateľ prevádzkového financovania pôsobí.

Steve Box

Povedzte nám niečo o svojej novej pozícii v Bibby Finacial Services. Aké vidíte najväčšie rozdiely oproti HSBC?
Do Bibby som nastúpil v júni minulého roka ako CEO pre Európu. Od tej doby sa moja úloha rozrástla o riadenie celého medzinárodného biznisu a trhu, ktorý zahŕňa aj Áziu a Severnú Ameriku. Bibby a HSBC sú si v mnohom podobné, pretože operujú v rovnakom sektore, špecializujúcom sa na financovanie pohľadávok. Je tu však aj niekoľko zjavných rozdielov. Oproti bankám je Bibby viac zamerané na sektor SME, pretože ako nezávislý financier môže svojich klientov oveľa viac podporiť v ich podnikaní. Nedávno som absolvoval mnoho stretnutí s našimi klientmi naprieč celým medzinárodným regiónom a je evidentné, ako veľmi si klienti cenia našu flexibilitu a rýchlosť služieb, ktoré im ponúkame na podporu ich rastu. Biznis Bibby je založený na vzájomnom vzťahu a to sa odráža v našej každodennej činnosti, v našej komunikácii a úrovni služieb, ktoré poskytujeme našim klientom. Ďalší kľúčový rozdiel je v kultúre. Bibby je mimoriadne inovatívna organizácia s podnikateľským pohľadom a to naozaj rezonuje u našich klientov. Máme silné medziľudské hodnoty a proklientsky zameranú DNA, ktorá je do značnej miery ovplyvnená naším dedičstvom v rámci dvestoročnej histórie Bibby Line Group. Ako firma sme na transformačnej ceste a máme ambicióznu a jasnú globálnu stratégiu. Som zo svojej úlohy naozaj potešený a som nadšený, že vediem túto premenu v tak dopredu zmýšľajúcej organizácii.

Vlani Bibby predala svoj biznis v Austrálii a na Novom Zélande. Prečo bolo toto rozhodnutie prijaté?
Ku koncu roka 2015 sme sústredili našu pozornosť na rozvoj stratégie, ktorá uprednostňuje vybrané trhy a rast podnikania v týchto krajinách. Predaj pobočiek v Austrálii a na Novom Zélande bol súčasťou tejto stratégie a poskytol nám značnú príležitosť k rastu na kľúčových trhoch s veľkým potenciálom, ako sú Nemecko, Francúzsko, Írsko, USA a Poľsko. Počas posledných 12 mesiacov sme boli v týchto krajinách svedkami obrovského rastu a teraz tu vykonávame ďalšie investície, aby sme rozšírili našu podporu podnikateľom bez ohľadu na veľkosť či odvetvia.

Mal by brexit vplyv na pôsobenie Bibby v ostatných európskych krajinách?
Neustále hodnotíme niekoľko scenárov, ktoré by mohli ovplyvniť naše pobočky. Snažíme sa o to, aby bolo zabezpečené kontinuálne poskytovanie vynikajúcich služieb všetkým našim klientom. Diskusie v EÚ veľmi pozorne sledujeme. Aký by mal brexit dopad na našich klientov v skutočnosti, sa ešte len uvidí, pretože existuje mnoho nezodpovedaných otázok na oboch stranách. Myslím si, že v tomto štádiu potrebujeme viac informácií pre oba scenáre, aby sme verejnosti a malým a stredným podnikateľom poskytli k ich rozhodnutiu fakty.

Koľko zamestnancov máte v globálnej divízii a ako sú rozdelení?
Celosvetovo máme viac ako 1200 zamestnancov. 700 ich je vo Veľkej Británii, 100 zamestnancov v Severnej Amerike, okolo 300 v Európe a zvyšok po celej Ázii. Avšak ako súčasť našej stratégie zamerania a rastu chceme v súčasnosti využiť príležitosti a posilniť naše tímy na kľúčových trhoch, takže tieto čísla sa v najbližších rokoch zmenia.

Ste pre svoj tím senior manažérov vždy zastihnuteľný a ako riadite túto zodpovednosť?
To je oblasť, z ktorej som naozaj nadšený. Moja pracovná kariéra bola vždy založená na budovaní úspešných a veľmi výkonných tímov. Podľa môjho názoru nemožno podnikať spôsobom, že sa zameriate len na výnosy. Ak vám záleží na vašich ľuďoch, musíte im umožniť rozvíjať sa, až potom budú poskytovať vynikajúce služby tiež zákazníkom a výnosy budú nasledovať. Toto zameranie na ľudí je niečo, čo je usadené v tímoch Bibby, a z toho dôvodu som chcel do spoločnosti vstúpiť. Komunikácia je jadrom úspechu akejkoľvek spoločnosti a z hľadiska svojich tímov som veľmi prístupný a priamy. Je dôležité sa sústavne rozvíjať a podporovať transparentné dialóg, pretože spätná väzba je dôležitá pre neustále zlepšovanie a následný úspech. Kedykoľvek je to možné, organizujem týždenné stretnutia so svojimi podriadenými. To nás udržuje v neustálom kontakte a pomáha nám pracovať ako jeden tím, čo je kriticky dôležité. Tieto stretnutia sú pre nás tiež príležitosťou osláviť úspech, čo je podľa môjho názoru rovnako dôležité.

Ako veľkým bremenom je pre vašu činnosť dodržiavanie niektorých zásad compliance? Môže sa zdať, že to brzdí rast.
Radšej než hľadieť na zásady compliance ako na bremeno to vidím ako obchodnú príležitosť. To platí najmä v čase, keď sú banky pod kontrolou z vyšších úrovní a je potrebné doložiť, že konajú so svojimi klientmi v súlade so zásadami compliance. Banky sa musia celkom iste prispôsobovať rastúcim požiadavkám na dodržiavanie zásad, ale neverím ani na okamih, že nebankové finančné inštitúcie sú imúnne. V skutočnosti v Bibby Financial Services berieme starostlivosť o klienta, zákony proti praniu špinavých peňazí a pravidlo poznaj svojho zákazníka veľmi vážne. Ďalej pracujeme v úzkom partnerstve s mnohými bankami kvôli zabezpečeniu likvidity. Ako také je dodržiavanie zásad compliance pravidelne predmetom auditu a hodnotenia.

Ako relaxujete?
Ak nie som na cestách, trávim čas so svojou rodinou a jazdou na bicykli. Tiež veľmi milujem hudbu. Ďalej som podľahol dnešnému trendu a udržujem sa v kondícii. Hrám za miestny futbalový tím, aj keď tento druh športu by som už určite nenazýval relaxačným. V tejto sezóne sme prehrali iba jediný zápas, a vďaka tomu sme sa prebojovali do semifinále Pohára, čo je fantastický úspech.

Posted by on 21 júna 2016.