Najväčší potenciál je v automotive sektore

"Obchodovanie s firmami z Nemecka má punc historickej tradície. To spolu s jeho geografickou blízkosťou, rozšírenou znalosťou nemeckého jazyka na Slovensku pozitívne ovplyvňuje stav aj vývoj exportu do Nemecka, ale aj importu z Nemecka, "hovorí Petr Pištěk, obchodný riaditeľ Bibby Financial Services, ktorá pomáha slovenským exportérom pri prenikaní na zahraničné trhy.

Obchod s Německem

Ktoré sektory ekonomiky sú momentálne v Nemecku najviac "v kurze"? V ktorých segmentoch nemeckého trhu sa skrýva podľa vás najväčší potenciál pre slovenské firmy, ktoré by tu chceli pôsobiť?

Podľa analýz kolegov z Bibby Nemecko je stále najväčší potenciál pre slovenských exportérov v automotive sektore, v oblasti dodávok dielov pre automobilovú výrobu a v sektore domáceho, tzv. Bieleho tovaru - opäť vo forme subdodávok. Tu je ale potrebné spomenúť, že náš tuzemský automotive sektor naráža na svoje kapacitné možnosti, vrátane nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Bez systémových zmien vo vzdelávaní sa nezaobídeme.

Nemecko je stabilná ekonomika so stabilným právnym poriadkom. Existujú tu napriek tomu podľa vás nejaké riziká, na ktoré si musia dať slovenskí exportéri pozor? Prípadne špecifiká, na ktoré by pri neznalosti miestnych podmienok mohli naraziť?

Práve preto, že Nemecko má stabilnú ekonomiku bez výraznejších výkyvov a stabilný právny poriadok, o to viac sa musí exportér zaujímať, aké pravidlá bude musieť pri dodávke tovaru alebo služieb dodržiavať. Všetky porušenia legislatívy sú v Nemecku patrične sankcionované. Aj pri exporte do Nemecka je potrebné si opäť dopredu odsúhlasiť podmienky INCOTERMS, aby tuzemský exportér vedel, aké prepravné a poisťovacie náklady ho v Nemecku čakajú a správne ich zahrnul do koncovej ceny tovaru alebo služby.

Ako je to so splatnosťou pohľadávok v Nemecku?

Priemerná splatnosť pohľadávok v Nemecku je veľmi krátka, predstavuje len 24 dní. U našich klientov sa však pohybuje splatnosť pohľadávok na úrovni 30 až 60 dní, kedy možno tiež optimálne využiť výhody faktoringu. V niektorých sektoroch je však splatnosť dlhšia, až do 90 dní.

Exportérom pomáhate s financovaním formou exportného faktoringu. Aký veľký je záujem slovenských firiem o túto formu financovania?

Dopyt po exportnom faktoringu dlhodobo rastie, tak ako rastie aj slovenský export. Exportný faktoring spolu s preverením a poistením zahraničných odberateľov významne znižuje riziká pre exportérov. V exportnom financovaní sme vykázali medziročný rast o 25%. Vďaka očakávanému sprísneniu pri poskytovaní firemných úverov v bankách na konci roka očakávam všeobecne zvýšený rast záujmu o financovanie formou faktoringu, vrátane exportného.

Ako často zaisťujete exportný faktoring práve pre slovenské firmy vyvážajúce do Nemecka?

Nemecko je tradičná exportná destinácia tuzemských firiem a nie je prekvapením, že export našich klientov do Nemecka má zo všetkých cieľových krajín najväčší podiel. Výhodou pre našich klientov je aj skutočnosť, že Bibby pôsobí aj v Nemecku a sme tak schopní zabezpečiť začínajúcim exportérom cez našich kolegov jednoduchší vstup na nemecký trh.

Nakoľko je faktoring ako forma financovania "doma" v samotnom Nemecku?

Faktoring v Nemecku je stále skôr "popoluškou", pretože nemecké firmy preferujú dostupné bankové úvery. Aktuálne využíva faktoring v Nemecku okolo 15 tisíc firiem, avšak tento trh sústavne rastie a za posledných 10 rokov vzrástol na dvojnásobok. V poslednej dobe je v Nemecku zaujímavým trendom, že firmy nechcú byť pri financovaní závislé len na bankách a volia alternatívnejšie formy financovania vrátane faktoringu.

Posted by on 10 novembra 2016.