Platobné postupy pre vývozcov - všetko, čo potrebujete vedieť!

Možno premýšľate nad rozšírením svojho biznisu za hranice alebo zvažujete predĺženia platobných podmienok vašim zahraničným odberateľom. Ak je to váš prípad, tento článok vám ponúkne pohľad do typických platobných postupov firiem, ktoré sa zaoberajú vývozom vo východnej Európe.

export

Nedávny prieskum, ktorého sa zúčastnili firmy z rôznych sektorov v piatich krajinách východnej Európy (Česká republika, Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Turecko), organizovaný poisťovňou Atradius, ukázal, že aj napriek recesii v tejto oblasti sú vyhliadky do budúcnosti vcelku pozitívne s predpoveďou rastu HDP o 1,1%.

V ktorých krajinách sa praktizuje obchodovanie na základe platobných podmienok?
Výsledky výskumu ukázali, že firmy vo východnej Európe preferujú predaj "za hotové", aby sa ochránili pred dlhmi. Priemerne 57% firiem obchodovalo na hotovostnej báze s ich domácimi partnermi a toto číslo narástlo na 63% pri obchodovaní so zahraničím. Obchodovanie prostredníctvom platobných podmienok sa líši podľa krajín. V Poľsku len 34% firiem predĺžilo partnerom lehoty splatnosti, zatiaľ čo v Turecku to bolo až 40%.
Ako dlho môžeme čakať na platbu?
Nie je prekvapením, že v Turecku trvá riešenie faktúr dlhšie, priemerne 38 dní, zatiaľ čo ich náprotivky v SR to zvládajú za 26 dní. Dlhšie platobné periódy sú typicky pozorované vo výrobe - 35 dní, zatiaľ čo vo veľkoobchode je to priemerne 26 dní.
Výsledky výskumu ukazujú, že 82% firiem z východnej Európy (pre porovnanie 92,4% v západnej Európe) zažilo oneskorenú platbu faktúr od iných firiem v priebehu minulého roka. Východná Európa zažila zvýšenie pozorovaných mier nesplácania ako v tuzemskom, tak v zahraničnom obchode (3,8% a 6,6% vzrast navzájom) a 20% firiem vyjadrilo obavy zo zhoršovania platobnej morálky pre budúci rok. 
Ako udržať pokoj pri vývoze
Ešte predtým, než sa rozhodnete, kam by ste chceli exportovať a akým zákazníkom by ste chceli predĺžiť platobné podmienky, odporúčame vykonať tieto kroky:
- Uistite sa, že ste si vedomí platobných zvyklostí na každom potencionálnym trhu 
- Uistite sa, že je váš biznis pripravený vstrebať akékoľvek oneskorenie platieb
- Vybudujte schopnosť spravovať zahraničné platby
- Chráňte sa pred dlhmi

Riaditeľ regionálnej stratégie pre Európu a človek pôsobiaci vo faktoringu mnoho rokov - Martin Warman, sa sám stretol s výzvami, ktoré čakajú malé a stredné podniky pri vývoze do zahraničia. Tieto výzvy riešil hlavne na jeho predchádzajúcej pozícii Managing Director divízie financovania zahraničného obchodu v Bibby Financial Services, BFS International.

Jeho rada znie: "Uistite sa, že vaša firma má nevyhnutné peniaze, aby umožnila predĺženie platobných podmienok svojim zákazníkom, ale medzitým sa aj chránila pred dlhmi. V tom vám môže pomôcť práve exportný faktoring. "

Martin Warman dodáva, že globálna činnosť Bibby Financial Services je unikátna medzi finančníkmi MSP a umožňuje rýchlu kontrolu a schválenie financovania vášho zahraničného obchodu, zatiaľ čo sa zároveň stará o riadenie a prideľovanie platieb vašich zahraničných klientov.

Posted by on 14 novembra 2016.