GLOBAL BUSINESS MONITOR 2019 EDITION

Nezávislý medzinárodný prieskum medzi malými a strednými podnikmi

Global Business Monitor

Nový Global Business Monitor odhaľuje už tri po sebe nasledujúce roky poznatky malých a stredných podnikov (MSP) z celého sveta.

V tohtoročnom prieskume sme sa pýtali celkom 2 300 MSP z 13 krajín. Prinášame výsledky z Kanady, USA, Írska, Veľkej Británie, Holandska, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Poľska, Českej republiky, Slovenska, Hongkongu a Singapuru.

Správa predstavuje názory majiteľov a pracovníkov na manažérskych pozíciách s rozhodovacou právomocou v malých a stredných podnikoch v odvetví výroby, stavebníctva, veľkoobchodu, dopravy a služieb.

Global Business Monitor sumarizuje pohľad na témy, ako je dôvera v podnikateľskom prostredí, očakávanie rozvoja a obchodu, pohľad na ekonomiku, prístup k financiám a obchodné príležitosti, príp. hrozby, vrátane príčin možných problémov s firemným cash flow.

Stiahnite si súhrnnú správu pre Slovenskú republiku a zistite, kde MSP vidia svoje najväčšie príležitosti a výzvy pre nadchádzajúci rok.

Stiahnite si celý report

Kľúčové poznatky

  • Celková dôvera MSP v miestne trhy klesla od roku 2017 do roku 2019 z 54% na 48%
  • Jeden z troch malých a stredných podnikov bojuje so svojím cash flow
  • Viac než dve pätiny MSP majú problémy so skorým inkasom platieb od zákazníkov
     

  • Rastúce náklady, vládna regulácia a cash flow sú tri hlavné prekážky, ktorým aktuálne čelia malé podniky. 
  • Jeden z troch (32%) malých a stredných podnikov bojuje s cash flow a menej než polovica očakáva v roku 2020 rast. 
     

Je jasné, že si malé a stredné podniky na celom svete zvykajú na globálnu neistotu a veľa z nich berie veci do svojich rúk, investuje do vzdelávania zamestnancov a rozvoja firmy. DAVID DAVID POSTINGS, GLOBAL CHIEF EXECUTIVE, BIBBY FINANCIAL SERVICES

Global Business Monitor

Pohľad na podnikateľské správanie malých a stredných podnikov

Správa zistila, že zatiaľ čo dôvera podnikov vlani dosiahla vrchol, v tomto roku klesla o päť bodov v indexe dôvery na 63,66. I napriek tomu obchodné ambície vzhľadom k nestálej globálnej ekonomike zostávajú silné. Tento zdanlivý paradox sa dá vysvetliť relatívne vyšším významom domáceho obchodu v porovnaní s obchodom medzinárodným.

Stiahnite si celý report

Global Business Monitor

Obchodné výzvy

Malé a stredné podniky z celého sveta sa snažia získať prístup k finančným prostriedkom, ktoré potrebujú pre svoj rast. Jedna z troch oslovených spoločností uvádza riadenie cash flow ako svoju najväčšiu výzvu. Viac než dve pätiny malých a stredných podnikov označili za jednu z hlavných príčin problémov s cash flow neskoré platby od svojich zákazníkov.


export

Medzinárodný obchod

Z globálneho hľadiska sa zaoberá domácim obchodom 86 % MSP. Pokiaľ ide o medzinárodný obchod, exportuje 28 % oslovených podnikov, zatiaľ čo 20 % tovar či služby dováža. Najvyšší podiel dovozu z oslovených malých a stredných podnikov má Singapur (41 %), oproti tomu Hongkongské MSP najviac exportujú (48 %).

Stiahnite si celý report

kancelária

Prístup k financiám pre malé a stredné podniky

Pokiaľ ide o financovanie MSP, jedna z troch opýtaných firiem uviedla, že prístup malých a stredných podnikov k financovaniu je vynikajúci/dobrý. Približne tretina zo všetkých oslovených malých a stredných podnikov v súčasnej dobe používa externé financovanie pre svoje podnikanie a plánovanie cash flow.


kancelária

Platobná morálka

Výskum ukazuje, že inkaso peňazí od zákazníkov zostáva veľkou témou pre veľa malých a stredných podnikov, ktoré chcú zlepšiť svoj cash flow. 31 % malých a stredných podnikov zažilo v roku 2019 nedobytné pohľadávky, čo je len mierne zlepšenie oproti roku 2017, keď to bolo 35 %. Z tých, ktorí tento rok bojovali s nedobytnými pohľadávkami, 44 % uviedlo, že to ovplyvnilo ich rast a ziskovosť.

Stiahnite si celý report

callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo