Faktoring

je moderný spôsob, ako rýchlo, výhodne a bezpečne financovať prevádzku malých a stredných firiem

1.Vy nám zašlite kópiu faktúry

2.My vám do 24 hodín zašleme zálohu až do výšky 90%

3.V momente uhradení faktúry pošleme zvyšok na váš účet

Presvedčte sa sami a nechajte si vypracovať ponuku na mieru!

Ponuka na mieru

Novinky

Global business monitor

TLAČOVÁ SPRÁVA

Malé a stredné podniky po celom svete sa vyhýbajú medzinárodnému obchodu

Takmer dve tretiny malých a stredných podnikov (65%) sa obávajú vývoja globálnej ekonomiky a iba sedem percent z nich sa domnieva, že medzinárodný obchod je najvýznamnejšou príležitosťou ich rastu. Viac

Obchod s Německem

TLAČOVÁ SPRÁVA

Najväčší potenciál je v automotive sektore

"Obchodovanie s firmami z Nemecka má punc historickej tradície. To spolu s jeho geografickou blízkosťou, rozšírenou znalosťou nemeckého jazyka na Slovensku pozitívne ovplyvňuje stav aj vývoj exportu do Nemecka, ale aj importu z Nemecka, "hovorí Petr Pištěk, obchodný riaditeľ Bibby Financial Services, ktorá pomáha slovenským exportérom pri prenikaní na zahraničné trhy. Viac

Michal Gabriel

TLAČOVÁ SPRÁVA

Medzinárodný obchod máme v krvi

„Exportérom poskytujeme financovanie pre nové projekty, minimalizujeme exportné riziká a dávame neoceniteľné rady o solventnosti ich obchodných partnerov“, hovorí v rozhovore Michal Gabriel, riaditeľ spoločnosti Bibby Financial Services. Viac