Novinky

Infografika

Zákazník na 1. mieste

Už 30 rokov poskytujeme prevádzkové financovanie malým a stredným podnikom naprieč Európou. Čo naši klienti oceňujú najviac? Viac

Tlačová správa

Bibby zvýšilo o štvrtinu financovanie európskych firiem

Už viac než 144 mil. EUR podporujeme rozvoj podnikania takmer 2000 firiem na našich siedmych európskych trhoch. Viac

Tlačová správa

Bibby Factoring Slovakia sa stal novým členom Britskej obchodnej komory

Viac než 50 hostí z rady podnikateľov sa zúčastnilo networkingového stretnutia v Košiciach, usporiadaného Britskou obchodnou komorou. Viac