Novinky

Infografika

Zákazník na 1. mieste

Už 30 rokov poskytujeme prevádzkové financovanie malým a stredným podnikom naprieč Európou. Čo naši klienti oceňujú najviac? Viac

Tlačová správa

Bibby zvýšilo o štvrtinu financovanie európskych firiem

Už viac než 144 mil. EUR podporujeme rozvoj podnikania takmer 2000 firiem na našich siedmych európskych trhoch. Viac

Tlačová správa

Medzinárodný obchod máme v krvi

„Exportérom poskytujeme financovanie pre nové projekty, minimalizujeme exportné riziká a dávame neoceniteľné rady o solventnosti ich obchodných partnerov“, hovorí v rozhovore Michal Gabriel, riaditeľ spoločnosti Bibby Financial Services. Viac