Strojárstvo potrebuje vyššiu finančnú flexibilitu

Aktualizované: 16 mája 2022

Domáce strojárske firmy neprežívajú práve jednoduché časy. Trápi ich kombinácia ochladzujúcej sa ekonomiky, vysokej inflácie a problémov v dodávateľských reťazcoch. Aby boli firmy schopné preplávať súčasným turbulentným obdobím, potrebujú byť predovšetkým flexibilné, a to nielen v rámci svojho samotného podnikania, ale i pri zabezpečovaní potrebných zdrojov financovania.

Slovenský priemysel vykazoval badateľné známky spomalenia už v priebehu pandémie koronavírusu, stačí si spomenúť na výpadky dodávok čipov a ďalších komponentov do výroby, lockdowny či znižujúcu sa ochotu domácností a firiem realizovať veľké nákupy. Tieto trendy pritom súčasnou vojnou na Ukrajine ešte akcelerovali. Sme tak svedkami zadrhávania sa dodávateľských reťazcov, čo nielen predražuje, ale i predlžuje výrobný cyklus prakticky všetkých strojárskych firiem.

Odberatelia pritom v súčasnom neistom prostredí často požadujú predĺženie splatnosti faktúr, čo ešte zvyšuje požiadavky na dostatočnú kapitálovú vybavenosť strojárskych firiem. Tie totiž potrebujú preklenúť často dlhé mesiace trvajúce obdobie medzi objednávkou vstupov, výrobou, predajom a následnou úhradou dodaných výrobkov. To ešte umocňujú spomenuté výpadky predtým stabilných dodávok nevyhnutných surovín a komponentov, čo v kombinácii s vysokou infláciou motivuje firmy vytvárať vyššie zásoby ako predtým. Potreba financovania strojárskych firiem tak rastie.

Kombinácia týchto faktorov vytvára prostredie, v ktorom víťazí flexibilita. Či už v rámci samotného podnikania, ako aj pri zabezpečovaní finančných zdrojov. Klesá tak popularita rigidných úverov, ktoré nie sú schopné operatívne sa prispôsobovať rýchle sa meniacej situácii. Naopak, čím ďalej obľúbenejším riešením je faktoring, vďaka ktorému dokážu firmy veľmi pružne zabezpečovať potrebný cash flow. Zaplatia tak len za prostriedky, ktoré skutočne potrebujú. Využitím bezregresného faktoringu s poistením platobnej neschopnosti odberateľa navyše odpadáva i kreditné riziko, čo firmy v dnešnej neistej dobe oceňujú dvojnásobne.