Čo je skrytý faktoring?

Čo je skrytý faktoring?

V prípade, keď odberateľa nechcete informovať o faktoringu, môžeme pristúpiť k financovaniu skrytou formou. Odberatelia i naďalej budú platiť na váš účet.

Stiahnuť sprievodca ako faktoring funguje

Ako skrytý faktoring funguje

Icon Sent

Faktúra

Po dodaní tovaru alebo služby zákazníkovi nám zašlite kópiu faktúry

Icon Percentage

Záloha

Následne vám na účet zašleme zálohu až do výšky 90% do 24 hodín

Urgencie

Úhrady faktúr urgujeme za vás, ale vaším menom. Pred zákazníkom zostaneme skrytí.

Doplatok

Zvyšné peniaze mínus dohodnutej poplatky zašleme hneď po uhradení faktúry


Výhody skrytého faktoringu

  • Faktoringové financovanie i bez informovania odberateľa o postupovaní pohľadávok
  • Zvýšenie obratu a zisku vďaka možnosti realizovať nové zákazky

  • Zabezpečenie financovania aj v prípade, že nespĺňate kritériá pre bankové financovanie alebo ste dosiahli limit financovania vo svojej banke
  • Získajte skontá od vašich dodávateľov pri okamžitej úhrade odobraného tovaru

Zavolajte nám 02 32 780 056

nebo