Čo je skrytý faktoring?

Čo je skrytý faktoring?

V určitých prípadoch je z obchodných dôvodov vhodné, aby odberateľ nebol informovaný o financovaní pohľadávok faktoringovou spoločnosťou. Riešenie ponúka skrytý faktoring, pri ktorého využití sa váš odberateľ o spolupráci s Bibby Financial Services nedozvie. Táto skrytá forma financovania je vhodná pre aspoň stredne veľké podniky, dôvodom je vyššia administratívna náročnosť, napríklad v podobe využitia špeciálneho technického účtu.

V iných ohľadoch je postup financovania obdobný ako u regresného či bezregresného faktoringu. Dlhá splatnosť faktúr tak nemusí trápiť ani tie firmy, ktoré nechcú, aby sa ich odberateľ o využití faktoringových služieb dozvedel.  

 
Stiahnuť sprievodca ako faktoring funguje

Ako skrytý faktoring funguje?

Icon Sent

Vystavenie faktúry

Po dodaní tovaru alebo služby zákazníkovi nám pošlete kópiu faktúry

Icon Percentage

Záloha až 90 % hodnoty faktúry

Následne vám na účet do 24 hodín odošleme zálohu

Contact

Úhrada faktúry zo strany odberateľa

O inkaso i prípadné urgencie úhrady faktúry sa staráme my

Payment

Doplatok

Po uhradení faktúry dostanete doplatok zálohy očistený o dohodnutý poplatok


Výhody skrytého faktoringu

  • Faktoringové financovanie bez informovania odberateľa o postúpení pohľadávok
  • Skrytý faktoring nezmení obchodné vzťahy s odberateľmi
  • Dlhá splatnosť faktúr je minulosťou, pohľadávky prefinancujeme obratom
  • Možnosť realizácie nových projektov vďaka uvoľnenej hotovosti

  • Skontá od vašich dodávateľov pri zrýchlenej úhrade odobratého tovaru
  • Nerastie zadlženie spoločnosti, ide o postúpenie pohľadávky
  • Flexibilná forma financovania, jednoduchší schvaľovací proces než v banke

Zavolajte nám 02 32 780 056

nebo