Čo je skrytý faktoring?

Čo je skrytý faktoring?

V určitých prípadoch je z obchodných dôvodov vhodné, aby odberateľ nebol informovaný o financovaní pohľadávok faktoringovou spoločnosťou. Riešenie ponúka skrytý faktoring, pri ktorého využití sa váš odberateľ o spolupráci s Bibby Financial Services nedozvie. Táto skrytá forma financovania je vhodná pre aspoň stredne veľké podniky, dôvodom je vyššia administratívna náročnosť, napríklad v podobe využitia špeciálneho technického účtu.

V iných ohľadoch je postup financovania obdobný ako u regresného či bezregresného faktoringu. Dlhá splatnosť faktúr tak nemusí trápiť ani tie firmy, ktoré nechcú, aby sa ich odberateľ o využití faktoringových služieb dozvedel.  

 
Stiahnuť sprievodca ako faktoring funguje

Výhody skrytého faktoringu

  • Faktoringové financovanie bez informovania odberateľa o postúpení pohľadávok
  • Skrytý faktoring nezmení obchodné vzťahy s odberateľmi
  • Dlhá splatnosť faktúr je minulosťou, pohľadávky prefinancujeme obratom
  • Možnosť realizácie nových projektov vďaka uvoľnenej hotovosti

  • Skontá od vašich dodávateľov pri zrýchlenej úhrade odobratého tovaru
  • Nerastie zadlženie spoločnosti, ide o postúpenie pohľadávky
  • Flexibilná forma financovania, jednoduchší schvaľovací proces než v banke

Ako skrytý faktoring funguje?

Icon Sent

Vystavenie faktúry

Po dodaní tovaru alebo služby zákazníkovi nám pošlete kópiu faktúry

Icon Percentage

Záloha až 90 % hodnoty faktúry

Následne vám na účet do 24 hodín odošleme zálohu

Contact

Úhrada faktúry zo strany odberateľa

O inkaso i prípadné urgencie úhrady faktúry sa staráme my

Payment

Doplatok

Po uhradení faktúry dostanete doplatok zálohy očistený o dohodnutý poplatok


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo