Zarábajte s faktoringom

Staňte sa sprostredkovateľom našich služieb

Staňte sa partnerom Bibby Financial Services

Staňte sa partnerom Bibby Financial Services a získajte stálu rentu

Komunikujete často s firmami alebo sa pohybujete vo svete financií a chcete pasívny príjem? Ako partner Bibby Financial Services môžete prísť k slušným peniazom.

Ako to funguje? Jediné, čo musíte urobiť, je kontaktovať nás s tipom na spoločnosť, ktorá potrebuje faktoring (prevádzkové financovanie). Keď následne podpíšeme faktoringovú zmluvu s klientom, ktorého ste sprostredkovali, získate províziu až po dobu 2 rokov.

Budovaním portfólia niekoľkých klientov môžete zarobiť pravidelne stovky eur.

Stiahnuť príručku pre obchodných partnerov

Ako na pasívny príjem?

Ako na pasívny príjem?

Sprostredkujte obchod a získajte odmenu

Ak medzi podnikateľmi, s ktorými pracujete, existuje niekto, kto potrebuje hotovosť, má problém s oneskorenými platbami od odberateľov, chce zvýšiť predaj a potrebuje pracovný kapitál, ponúknite mu faktoring. Potom nám poskytnite jeho údaje a keď s klientom podpíšeme zmluvu, získate:

 • 200 EUR1000 EUR ako jednorazovú odmenu podľa veľkosti sprostredkovaného financovania
 • 10 % z faktoringových odmien po dobu 2 rokov, ktoré vám budeme pravidelne vyplácať každý štvrťrok
Stať sa partnerom

Staňte sa naším partnerom, ak poznáte spoločnosti, ktoré:

 • predávajú B2B (iným spoločnostiam)
 • predávajú tovar alebo služby stálym odberateľom
 • vystavujú faktúry so splatnosťou až 120 dní
 • majú mesačný obrat vo vystavených faktúrach cez 20 000 EUR
 • práve vstupujú na nové trhy a nepoznajú svojich nových odberateľov
 • chcú skrátiť čakaciu dobu na platby od svojich odberateľov
 • prepravujú tovar doma alebo v zahraničí
 • chcú získať nových odberateľov

 • majú možnosť dohodnúť výhodné zľavy od svojich dodávateľov za včasné úhrady
 • chcú byť konkurencieschopnejší na trhu poskytovaním dlhších platobných podmienok
 • potrebujú rýchle uhradiť faktúry, ale odberatelia si diktujú dlhé platobné podmienky
 • potrebujú pomoc pri overovaní odberateľa na zahraničnom trhu
 • potrebujú finančné prostriedky na vyrovnanie krátkodobých záväzkov

Ako vyzerá spolupráca s partnermi?

 • Krok 1: Poskytnite informácie o potenciálnom klientovi
  Poskytnete nám informácie o spoločnosti, ktorá potrebuje faktoring. Jeden z našich obchodníkov ju obratom kontaktuje a pripraví ponuku financovania na základe potrieb spoločnosti.
 • Krok 2: Analýza spoločnosti a podpísanie zmluvy
  Zahájime jednanie s klientom, urobíme obchodnú analýzu jeho odberateľov a podpíšeme faktoringovú zmluvu.
 • Krok 3: Platba jednorazovej a štvrťročnej provízie
  Po tom, ako začneme financovať klienta, dostanete informáciu o nároku na odmenu. Každý štvrťrok vám vyplatíme dohodnutú províziu.