Ako pomôže regresný faktoring vášmu podnikaniu?

Vďaka regresnému faktoringu vám do 24 hodín umožníme získať hotovosť na základe postúpenia vašich pohľadávok (vydaných faktúr). Navyše, súčasťou regresného faktoringu je nielen financovanie pohľadávok, ale aj ich správa a inkaso.

Stiahnuť sprievodcu faktoringom

Pozrite si video

Faktoring je rýchly a jednoduchý spôsob, ako uvoľniť hotovosť viazanú v neuhradených faktúrach vašich zákazníkov. Ak chcete zistiť, ako funguje faktoring a ako môže pomôcť vašej firme, pozrite si naše krátke video.


Ako faktoring funguje

Icon Sent

Faktúra

Po dodaní tovaru alebo služby zákazníkovi nám zašlite kópiu faktúry

Icon Percentage

Záloha

Následne vám na účet zašleme zálohu až do výšky 90 % do 24 hodín

Urgencie

Úhrady faktúr urgujeme za vás. 

Doplatok

Zvyšné peniaze mínus dohodnuté poplatky zašleme hneď po uhradení faktúry


Výhody regresného faktoringu

  • Peniaze za faktúry ihneď a pod kontrolou online 24 / 7
  • Vyšší obrat a zisk vďaka možnosti využiť financie na nové zákazky
  • Skontá od vašich dodávateľov pri okamžitej úhrade odobraného tovaru

  • Výrazne nižšie riziko spojené s bonitou vašich odberateľov
  • Lepšia platobná disciplína odberateľov vďaka efektívnej správe pohľadávok
  • Konkurenčná výhoda: dlhšia splatnosť faktúr pre vašich odberateľov

Zavolajte nám 02 32 780 056

nebo