Bezregresný faktoring

Odkúpenie pohľadávok s poistením proti platobnej neschopnosti a nevôli odberateľa

Bezregresný faktoring

Výhody:

 • O vymáhanie pohľadávok po splatnosti sa postaráme my
 • Inkaso v plnom rozsahu v kompetencii faktoringovej spoločnosti
 • Istota 90 % hodnoty faktúry, pokojný spánok a lepší cash flow

Bezregresný faktoring

Regresný faktoring

Rýchle a flexibilné financovanie spoločnosti pomocou odkúpenia pohľadávok

Regresný faktoring

Výhody:

 • Preplatenie pohľadávok obratom do 24 hodín
 • Zlepšenie platobnej morálky odberateľov
 • Vhodná alternatíva k podnikateľským úverom

Regresný faktoring

Skrytý faktoring

Financovanie spoločnosti skrytou formou bez toho, aby sa o tom Vaši zákazníci dozvedeli

Skrytý faktoring

Výhody:

 • Odberatelia sa o postúpení pohľadávky nedozvedia
 • Klient zároveň nemusí čakať dlhé týždne na splatnosť faktúry
 • Naopak môže využiť uvoľnený cash flow na rozvoj vlastného podnikania

Skrytý faktoring

Štruktúrované financovanie

Vhodné riešenie ušijeme na mieru presne podľa Vašich potrieb

Štruktúrované financovanie

Výhody:

 • Kombinácia viacerých zdrojov financovania najmä pre veľké spoločnosti
 • Individuálny prístup ku klientovi
 • Možnosť získať väčší objem financovania ako v bankách

Štruktúrované financovanie


Zavolajte nám 02 32 780 056

nebo