Regresný faktoring

Prefinancujeme vaše pohľadávky z obchodného styku (pred splatnosťou) do 24 hod. 

Regresný faktoring

Výhody:

 • Efektívna správa pohľadávok
 • Peniaze za faktúry do 24 hodín na vašom účte
 • Možnosť využitia skont u dodávateľov

Regresný faktoring

Bezregresný faktoring

Prevezmeme za vás riziko platobnej neschopnosti a nevôle odberateľov a poskytneme prevádzkové financovanie.

Bezregresný faktoring

Výhody:

 • 90 % hodnoty faktúry máte istých
 • Vyššie kreditné limity než je na trhu bežné
 • Bezregresné plnenie bez maximálnych objemových limit

Bezregresný faktoring

Skrytý faktoring

V prípade, že nechcete informovať odberateľa o faktoringu, môžeme spolupracovať skrytou formou.

Skrytý faktoring

Výhody:

 • Bez nutnosti informovať odberateľa o postúpení pohľadávok
 • Peniaze za vystavené faktúry máte obratom na vašom účte
 • Skrytá správa pohľadávok

Skrytý faktoring

Štruktúrované financovanie

Kombinácia prevádzkového financovania a zaistenia. Ideálna kombinácia produktov na mieru vašim potrebám.

Štruktúrované financovanie

Výhody:

 • Riešenia vhodné pre veľké spoločnosti
 • Predfinancovanie výroby
 • Dodatočné finančné prostriedky na nákup surovín a vstupov

Štruktúrované financovanie


Zavolajte nám 02 32 780 056

nebo