PREVÁDZKOVÉ FINANCOVANIE PRE ÚSPECH VAŠEJ FIRMY

Naše riešenia pomáhajú podnikom prekonávať výzvy vďaka uvoľneniu cash flow a ochrane pred neuhradením faktúr

Produktová ponuka

Vieme, že vyznať sa vo firemnom financovaní môže byť zložité. To, čo robíme my, je jednoduché. Naše produkty pomáhajú podnikom prekonať výzvy spojené s oneskorenými platbami, zrýchlia cash flow a chránia ich príjmy pred neplatičmi.

Regresný faktoring

Regresný faktoring

Rýchle a pružné financovanie podniku vďaka okamžitému preplateniu vystavených faktúr. Zároveň sa postaráme o správu a inkaso nezaplatených pohľadávok.

Bezregresný faktoring

Bezregresný faktoring

Preplatenie faktúr, vďaka ktorému máte istotu peňazí i v prípade, keď váš odberateľ nezaplatí (nechce uhradiť alebo skrachuje). Starosti s inkasom pohľadávok po splatnosti berieme na svoje bedrá.

Skrytý faktoring

Skrytý faktoring

Odkúpenie pohľadávok skrytou formou. Vaši zákazníci sa o našej spolupráci jednoducho nedozvedia. Na platby sa používa špeciálny účet.

Reverzný faktoring

Reverzný faktoring

Faktúram, ktoré musíte zaplatiť svojim dodávateľom, predĺžime splatnosť až o 90 dní. Úhradu za dodaný tovar alebo služby tak môžete posunúť o niekoľko mesiacov.

Rozhýbte svoj cash flow ešte dnes a zavolajte na 02 32 780 056