Office people

Čo je bezregresný faktoring?

Pomáhame vám chrániť vaše podnikanie pred škodami z neuhradených faktúr. Prevádzkové financovanie (faktoring), ktoré vám umožní získať hotovosť na základe postúpenia vašich pohľadávok (vydaných faktúr) z obchodného styku pred ich termínom splatnosti. Pri bezregresnej forme faktoringu Bibby Factoring Slovakia prevezme na seba riziko platobnej neschopnosti alebo nevôle odberateľa až do výšky 90 % hodnoty pohľadávky.

Stiahnuť sprievodcu faktoringom

Pozrite si video

Faktoring je rýchly a jednoduchý spôsob, ako uvoľniť hotovosť viazanú v neuhradených faktúrach vašich zákazníkov. Ak chcete zistiť, ako funguje faktoring a ako môže pomôcť vašej firme, pozrite si naše krátke video.


Ako faktoring funguje

Icon Sent

Faktúra

Po dodaní tovaru alebo služby zákazníkovi nám zašlite kópiu faktúry

Icon Percentage

Záloha

Následne vám na účet zašleme zálohu až do výšky 90% do 24 hodín

Urgencie

Úhrady faktúr urgujeme za vás. Aj keď váš klient nezaplatí, zálohu máte istú

Doplatok

Zvyšné peniaze mínus dohodnuté poplatky zašleme hneď po uhradení faktúry


Výhody bezregresného faktoringu

  • Peniaze za faktúry ihneď a pod kontrolou online 24 / 7
  • Záruka získania až 90 % hodnoty faktúry, aj keď odberateľ nezaplatí
  • Istota obchodovanie na nových trhoch s nepreverenými partnermi

  • Vyššie kreditné limity, než je bežné pri obdobných produktoch
  • Bezregresné plnenie bez maximálnych limitov na trhu
  • Servis pod jednou strechou: financovanie, zabezpečenie rizika, poradenstvo

Zavolajte nám 02 32 780 056

nebo