Faktoring boduje svojou rýchlosťou aj flexibilitou

Vystavujete faktúry za tovar či prácu svojim zákazníkom a následne čakáte týždne alebo dokonca mesiace na ich zaplatenie? S využitím faktoringu už nemusíte, starosti s dlhou splatnosťou faktúr sa totiž pri financovaní prostredníctvom Bibby Financial Services stávajú minulosťou. S nami máte prostriedky z faktúr k dispozícii spravidla do 24 hodín od ich vystavenia. Vďaka tomuto spôsobu financovania podstatne vzrastie firemný cash flow, čo umožní uvoľnené peniaze obratom využiť na nové projekty. Zároveň odpadá starosť so správou pohľadávok, pretože inkaso i prípadné riešenie pohľadávok po splatnosti zabezpečuje faktoringová spoločnosť.


10 výhod faktoringu

  • Peniaze k dispozícii do 24 hodín po vystavení faktúry
  • Zrýchlené cash flow umožní realizáciu nových projektov
  • Zlepšenie vzťahov s obchodnými partnermi
  • Flexibilné a rýchle financovanie
  • Nerastie zadlženie spoločnosti
 

  • Bez nutnosti zástavy majetku
  • O inkaso sa stará faktoringová spoločnosť
  • Lepšia platobná morálka odberateľov
  • Možnosť poistenia proti nezaplateniu faktúr
  • Zlepšenie finančných výkazov ku koncu roka
 

Prečo je faktoring lepší než úver?

Prečo je faktoring lepší než úver?

V porovnaní s ostatnými zdrojmi financovania faktoring vyčnieva hlavne vďaka svojej flexibilite
a rýchlosti. Schvaľovanie bankového úveru totiž trvá rádovo týždne, oproti tomu faktoring je ďaleko rýchlejší a jednoduchší spôsob, ako zlepšiť úroveň prevádzkového financovania firiem. Dlhá splatnosť faktúr tak už nie je problém, peniaze sú totiž vďaka faktoringu k dispozícii spravidla už druhý deň
od vystavenia faktúry. Zároveň, pretože pri faktoringu je posudzovaná najmä kreditná kvalita zákazníkov klienta, sa jedná o vhodnú cestu na získanie likvidity i v prípade menších rýchle rastúcich firiem, pre ktoré by financovanie čisto cez bankové úvery bolo nedostatočné.

V prípade faktoringu navyše nie je potrebná žiadna záloha, ani nedochádza k rastu zadlženia spoločnosti. Jedná sa totiž iba o predaj obchodnej pohľadávky, čo neznižuje kreditnú kvalitu danej firmy. Výhodou je takisto flexibilita faktoringu, pretože výška dostupných finančných prostriedkov rastie priamo úmerne s objemom vystavených faktúr. Vďaka odpredaju obchodných pohľadávok tak rastie cash flow v rámci spoločnosti. Klienta využívajúceho faktoring tak splatnosť faktúr celý rad týždňov či dokonca mesiacov netrápi, namiesto toho má prostriedky obratom k dispozícii a môže ich použiť
na platby svojim zamestnancom, dodávateľom či na svoj ďalší rast.

Chcem peniaze za faktúry do 24 hodín

Ako faktoring funguje?

Faktoring je rýchly a jednoduchý spôsob, ako uvoľniť hotovosť viazanú v neuhradených faktúrach vašich zákazníkov. Ak chcete zistiť, ako funguje faktoring a ako môže pomôcť vašej firme, pozrite si naše krátke video.Zavolajte nám 02 32 780 056

nebo