Financujte svoje podnikanie bez nutnosti úveru

S faktoringom budete mať dostatok peňazí i bez nepríjemného zadlženia

 • V porovnaní s ostatnými druhmi financovania boduje faktoring hlavne vďaka svojej flexibilite a rýchlosti
 • Schvaľovanie bankového úveru trvá týždne, oproti tomu predaj obchodných pohľadávok faktoringovej spoločnosti je ďaleko rýchlejší
 • Dlhá splatnosť faktúr vás nebude musieť trápiť, peniaze získate spravidla do 24 hodín od vystavenia faktúry

Prečo je faktoring lepší než úver?

Bibby faktoring

 • Peniaze k dispozícii obratom po vystavení faktúry
 • Financovanie podnikania podľa aktuálnych potrieb
 • Nevzniká dlh na bedrách spoločnosti
 • Bez zálohu majetku
 • Vhodné i pre malé rýchlo rastúce firmy
 • Primárne posudzovaná kreditná kvalita odberateľov klienta
 • Neobmedzený rámec odvíjajúci sa od objemu faktúr
 • Úhrada faktúr sa skráti na minimum
 • Vhodné na posilnenie prevádzkového financovania firmy

Bankový úver

 • Zdĺhavý schvaľovací proces
 • Nízka flexibilita, pevne dané parametre
 • Rastie zadlženie spoločnosti
 • Často nutný záloh či plnenie podmienok
 • Uspôsobené prevažne pre veľké podniky
 • Nutná vysoká kreditná kvalita klienta
 • Obmedzený úverový rámec
 • Nemá vplyv na splatnosť faktúr
 • Ideálny na financovanie dlhodobých projektov

Napíšte nám

Čím viac informácií nám dáte, tým presnejšie ponuku vám zostavíme