S faktoringom budete mať dostatok peňazí i bez nepríjemného zadlženia

V porovnaní s ostatnými zdrojmi financovania boduje faktoring hlavne vďaka svojej flexibilite a rýchlosti. Schvaľovanie bankového úveru totiž trvá rádovo týždne, oproti tomu predaj obchodných pohľadávok faktoringovej spoločnosti je ďaleko rýchlejší a jednoduchší spôsob,  ako vylepšiť úroveň prevádzkového financovania vašej firmy. Dlhá splatnosť faktúr vás nebude musieť trápiť, peniaze získate vďaka faktoringu k dispozícii spravidla do 24 hodín od vystavenia faktúry.


Prečo je faktoring lepší než úver?

Bibby faktoring

 • Peniaze k dispozícii obratom po vystavení faktúry
 • Financovanie podnikania podľa aktuálnych potrieb
 • Nevzniká dlh na bedrách spoločnosti
 • Bez zálohu majetku
 • Vhodné i pre malé rýchlo rastúce firmy
 • Primárne posudzovaná kreditná kvalita odberateľov klienta
 • Neobmedzený rámec odvíjajúci sa od objemu faktúr
 • Úhrada faktúr sa skráti na minimum
 • Vhodné na posilnenie prevádzkového financovania firmy

Bankový úver

 • Zdĺhavý schvaľovací proces
 • Nízka flexibilita, pevne dané parametre
 • Rastie zadlženie spoločnosti
 • Často nutný záloh či plnenie podmienok
 • Uspôsobené prevažne pre veľké podniky
 • Nutná vysoká kreditná kvalita klienta
 • Obmedzený úverový rámec
 • Nemá vplyv na splatnosť faktúr
 • Ideálny na financovanie dlhodobých projektov

Ako faktoring funguje?

Faktoring je rýchly a jednoduchý spôsob, ako uvoľniť hotovosť viazanú v neuhradených faktúrach vašich zákazníkov. Ak chcete zistiť, ako funguje faktoring a ako môže pomôcť vašej firme, pozrite si naše krátke video.


*
*
*
*