Ako štruktúrované financovanie funguje?

Ide o prevádzkové financovanie s kombináciou zabezpečenia podľa individuálnych možností daného obchodného prípadu. Štruktúrované financovanie je doplnkom k faktoringovému financovaniu. Stiahnuť sprievodca ako faktoring funguje

Výhody štruktúrovaného financovania od Bibby Financial Services:

  • Predfinancovanie výroby (vstupov a priebežného výrobného cyklu) pred dodaním výrobkov zákazníkom klienta.
  • Možnosť získania väčšieho objemu prevádzkových zdrojov než od iných faktoringových spoločností či bánk.

  • Využitie dodatočných prevádzkových zdrojov na maximalizáciu obratu, podporu investícií, využitie skont a objemových bonusov u dodávateľov alebo prípadne na elimináciu záväzkových dodatočných nákladov klienta.
  • Účelové financovanie importu a exportu umožňujúce maximalizáciu obratu klienta.

Zavolajte nám 02 32 780 056

nebo