Čo je to faktoring?

Aktualizované: 31 marca 2023

Faktoring je spôsob, ako uvoľniť financie viazané v neuhradených faktúrach od vašich zákazníkov. To vám umožní mať pod kontrolou svoj cash flow bez toho, aby ste museli využívať kontokorent alebo iný typ úveru.

Ako faktoring funguje?

Všetko je veľmi jednoduché. Vystavíte faktúru svojim zákazníkom ako obvykle a pošlete jej kópiu prostredníctvom online portálu do Bibby Financial Services. My vám do 24 hodín poskytneme až 90 % z celkovej výšky faktúry. To znamená, že sa môžete venovať každodennému chodu svojho podnikania bez starostí o váš cash flow.

Prečo využiť faktoring?

V podnikaní je cash flow najdôležitejší. Či už chcete podporiť rast vašej spoločnosti, alebo potrebujete pokryť každodenné firemné náklady. Okamžitý prístup k peniazom, ktoré vám zákazník dlhuje, môže mať zásadný význam pre dosiahnutie vašich obchodných cieľov.

Možno uvažujete o iných formách financovania podniku, ako je kontokorent alebo iný úver. Obe tieto možnosti však znamenajú ďalšie zadlženie.

Faktoring vám naopak umožní využiť peniaze, ktoré už vášmu podniku niekto dlhuje. Uvoľnenie tohto dôležitého prevádzkového kapitálu znamená, že môžete hladko a efektívne prevádzkovať svoje podnikanie s peniazmi, ktoré ste už zarobili, miesto toho, aby ste si požičiavali nové.

Ďalšou výhodou je, že s faktoringom rastú vaše finančné prostriedky v súlade s vašim podnikaním. Ako prijímate viac zákaziek a vystavujete viac faktúr, tak sa i vaše finančné prostriedky zvyšujú.

Má faktoring nejaké nevýhody?

Pri zvažovaní využitia faktoringu môžete mať obavy, že sa o financovaní vašich faktúr dozvedia zákazníci. V takom prípade vám môžeme ponúknuť skrytý faktoring, čo znamená, že sa váš zákazník o poskytovanej službe nedozvie.

Ako dohodnúť faktoringové financovanie?

Ak máte záujem o flexibilné financovanie pohľadávok, kontaktujte nás na bezplatnom čísle 232 780 056 alebo prostredníctvom dopytového formulára tu.