Dôvera v ekonomiku v slovenských podnikoch sa po štvormesačnom raste zhoršila

Aktualizované: 19 apríla 2024

Dôvera v ekonomiku v slovenských firmách poklesla. Najvýraznejšie sa znížila medzi podnikateľmi v službách. Jej pokles sa však prejavil aj v stavebníctve a obchode. Mierne sa zlepšila nálada v priemysle a u spotrebiteľov. Hlavným dôvodom pre pesimizmus je nedostatočný dopyt.

Po mesiacoch optimizmu mierny krok späť. Tak by sa dala zhrnúť nálada slovenských firiem. Dôvera v ekonomiku sa totiž po predchádzajúcom štvormesačnom raste v marci medzimesačne znížila. Pokles zaznamenali tri zo štyroch sledovaných oblastí. Aj napriek tomu je ekonomická nálada stále pozitívnejšia než minulého roka.

Vyplýva to z aktuálnych výsledkov z marcového prieskumu Slovenského štatistického úradu medzi podnikateľmi. „Zhoršenie sme zaznamenali vo viacerých odvetviach. Nepriaznivý vývoj očakávajú najmä finančné a poisťovacie spoločnosti. Doterajší dopyt sa znížil hlavne v informáciách a komunikácii a jej zníženie v nasledujúcich troch mesiacoch predpokladajú najmä administratívne a podporné služby,“ uvádza Slovenský štatistický úrad.

Jediná oblasť, kde boli podnikatelia optimistickejší než predchádzajúci mesiac, je priemysel. Môže za to očakávaný rast produkcie, najmä v oblasti drevených a papierových výrobkov, elektronických a optických výrobkov a tiež počítačov. Naopak, spoločnosti v oblasti služieb sú pesimistickejšie. Horšie než vo februári hodnotia podnikateľskú situáciu aj dopyt.

„Posledný kvartál roka 2023 bol veľmi náročný a ťažký. Viaceré podniky pred sebou tlačia problémy a čakajú na oživenie ekonomiky, ktoré neprichádza. Nálada je ovplyvnená aj vývojom a očakávaniami na nasledujúci štvrťrok, takže sa možno domnievať, že na podnikateľov dolieha obava z nových objednávok a plánov na najbližší štvrťrok,“ hodnotí výsledky prieskumu Dušan Pukač, Head of Sales spoločnosti Bibby Factoring Slovakia, ktorá poskytuje financovanie malým a stredným podnikateľom.

Nálada v oblasti stavebníctva klesá už druhý mesiac

Mierny pesimizmus sa objavuje aj v oblasti obchodu. Firmy podľa prieskumu štatistického úradu napríklad očakávajú zvýšenie cien, najmä v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosti v špecializovaných predajniach. S poklesom nálady druhý mesiac po sebe bojuje aj sektor stavebníctva. Môže za to nepriaznivé hodnotenie celkovej úrovne objednávok. Za nedostatočnú ju označilo 22 % respondentov. „Je to spôsobené celkovou situáciou v sektore, ktorý trpí na nové zákazky. V oblasti veľkých stavebných zákaziek môžu pomôcť rozhýbať stavebný sektor najmä štátne stimuly. V oblasti menšieho stavebníctva pomôže až očakávaný pokles základnej úrokovej miery Európskou centrálnou bankou, ktorý by mohol mať pozitívny účinok na naštartovanie dopytu,“ analyzuje situáciu Dušan Pukač.

Optimistickejší než podniky sú však spotrebitelia. Ich dôvera v ekonomiku sa totiž v marci zlepšila a dosiahla najvyššie hodnoty za posledné štyri roky. „Očakávajú hlavne zlepšenie vývoja celkovej hospodárskej situácie a vývoja nezamestnanosti. Zároveň sú však mierne pesimistickí, pokiaľ ide o očakávané úspory. Aj napriek tomu predpokladaný vývoj finančnej situácie domácností vidia celkovo pozitívne,“ uvádza Slovenský štatistický úrad.

Podľa centrálnej banky obdobie vysokej inflácie odznieva

Optimistická je tiež Slovenská národná banka. Podľa aktuálnej správy, ktorá hodnotí ekonomický vývoj, odznieva obdobie vysokej inflácie. Je to dané poklesom cien na komoditných trhoch a prísnejšou menovou politikou. Medziročná miera inflácie na Slovensku podľa posledných dát v marci klesla na 2,3 %. To je najnižšia hodnota od začiatku leta 2021. „Finančná situácia domácností by sa najmä v tomto roku mala zlepšiť aj vďaka zmrazeným cenám energií. Opätovné výrazné naštartovanie spotrebiteľského dopytu však očakávame až od druhej polovice roka,“ píše v správe Slovenská národná banka. Potenciálny rast ekonomiky by sa tak mal postupne priblížiť k hodnotám zaznamenaným v dekáde pred pandémiou.

Podľa národnej banky by mal tiež zostať silný trh práce. Už predtým sa do zamestnania podarilo prilákať viac neaktívnych ľudí a pribudol veľký počet pracujúcich cudzincov, čím sa zaplnila časť voľných pracovných miest. Miera nezamestnanosti na Slovensku tak minulého roku prvýkrát klesla pod hranicu šiestich percent. Dosiahla 5,8 percenta, pred dvoma rokmi pritom mala hodnotu 6,1 percenta.