Containers

Global Business Monitor 2023

Štvrťrok 3, 2023
Warehouse

Malé a stredné podniky (MSP) sú chrbticou národných ekonomík. To platí po celom svete. Tieto firmy zamestnávajú veľké množstvo ľudí, podporujú domáci a medzinárodný obchod a produkujú tovar a služby, ktoré využívame každý deň.

Aj keď globálna inflácia začína vykazovať známky uvoľňovania, obchodné prostredie pre malé a stredné podniky v súčasnosti nie je priaznivé. Rastúce náklady, vysoké úrokové sadzby a problémy s oneskorením platieb zväzujú spoločnostiam ruky.

V nižšie priloženom dokumente sú k nahliadnutiu výsledky výskumu Global Business Monitor 2023, v ktorom sme hovorili s viac ako 1800 majiteľmi a riaditeľmi malých a stredných firiem. Zisťovali sme, ako súčasná situácia ovplyvňuje ich podnikanie v rôznych regiónoch sveta.

Stiahnuť kompletné výsledky
Jonathan Andrew

„Jadrová inflácia na Slovensku je podľa aktuálnych údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 11,4 %, čo vedie k nižšej dôvere spotrebiteľov ako aj podnikov. Vyššie základné úrokové sadzby znižujú relatívny cenový rozdiel medzi bankovými úvermi a faktoringom.

Preto dochádza k nárastu dopytu zo strany MSP po nových zdrojoch financovania, akým je aj faktoring, a ktoré môžu udržať podnikanie nad vodou.“ 

Ján Korček, Managing Director Czechia & Slovakia

Poznatky z výskumu

Slovensko

  • Takmer polovica malých a stredných podnikov (47 %) plánuje zvýšiť ceny svojim zákazníkom
  • Viac ako tretina MSP (35 %) mala za posledných 6 mesiacov problémy s platbami odberateľov, priemerná džná čiastka dosiahla 19 482 €
  • Napriek ekonomickým problémom plánuje 86 % malých a stredných podnikov v tomto roku rozsiahlejšie investície do svojho podnikania
  • 51 % podnikov očakáva v nasledujúcich 6 mesiacoch nárast tržieb
Stiahnuť slovenské výsledky
Slovakia

Globálny prehľad

  • 42 % malých a stredných podnikov uvádza, že rok 2023 je horší než boli pandemické roky. 28 % sa domnieva, že podmienky na podnikanie sú ešte náročnejšie než za časov veľkej finančnej krízy
  • Brzdia ich výpadky v dodávateľskom reťazci, inflácia a problémy s cash flow, kvôli čomu nedokážu pokryť náklady na podnikanie
  • Viac ako polovica (51 %) firiem priznáva, že platby zákazníkov sa v roku 2023 oneskorujú viac ako v roku 2022. Aj to vedie k zvyšovaniu nákladov, ktoré sa potom premietajú na cene tovaru a služieb
SME

Čo je Global Business Monitor?

Global Business Monitor je medzinárodný prieskum malých a stredných podnikov (MSP) v Európe a v Ázii, ktorý vykonala spoločnosť Critical Research v mene Bibby Financial Services.

Dopytovaných bolo približne 1800 majiteľov a riaditeľov malých a stredných podnikov naprieč Slovenskom, Českom, Poľskom, Holandskom, Francúzskom, Nemeckom, Írskom, Veľkou Britániou a Singapurom.

Stiahnuť kompletné výsledky
Email Icon

Chcete dostávať novinky z Bibby?

Záleží nám na vašom súkromí. Prečítajte si naše Oznámenie o ochrane osobných údajov

Podobné články

Faktoring pomáha malým aj veľkým spoločnostiam
Článok

1/5 Seriál o faktoringu: Faktoring pomáha malým aj veľkým spoločnostiam

Faktoring sa v posledných rokoch stáva obľúbenou formou financovania celého spektra spoločností. Zďaleka tak neplatí, že ho využívajú len ekonomicky nestabilné firmy.
Skryté poplatky u faktoringu nečakajte
Článok

2/5 Seriál o faktoringu: Skryté poplatky u faktoringu nečakajte

Jednou z hlavných výhod faktoringu je jeho vysoká nákladová transparentnosť, klientovi je totiž na prvý pohľad jasné, koľko za túto službu zaplatí.
Sme tu pre vás v období neistoty
Správa

Sme tu pre vás aj v čase neistoty

Pomáhame podnikom prekonať obdobie finančnej neistoty
Export and Import
Prieskum

Global Business Monitor 2023

Výskum odhaľuje poznatky o malých a stredných podnikoch a ich ekonomickej situácii.