9 z 10 klientov je spokojných so službami Bibby Financial Services, ukazuje najnovší výskum

Aktualizované: 29 apríla 2020

V roku 2019 vykonala faktoringová spoločnosť Bibby Financial Services (BFS) výskum spokojnosti zákazníkov naprieč všetkými pobočkami. Oslovila celosvetovo 1 127 zákazníkov (66 v SR a ČR), čo je o 143 klientov viac, než v roku 2018. Cieľom bolo predovšetkým zistiť silné a slabé stránky v starostlivosti o zákazníkov a porovnanie dlhodobých výsledkov. Z výskumu vyplynulo, že 79 % klientov vďaka Bibby Financial Services dosiahlo výsledky, ktoré by bez tejto podpory nedocielili.

Najväčšia nezávislá faktoringová spoločnosť na Slovensku a v Českej republike má vo svojom portfóliu stovky aktívnych klientov, ktorým pomáha rásť a prosperovať na tuzemských i zahraničných trhoch. Vďaka osobnému prístupu, podmienkam na mieru a excelentnej komunikácii, si i v minulom roku BFS udržala v Česku mimoriadne vysoké Net Promoter Score (NPS) na hodnote 55, na Slovensku dokonca 75. „Výskum tiež ukazuje, že 92 % klientov v SR i ČR je spokojných s našimi službami. Potvrdzuje sa, že náš tím odvádza skvelú prácu v prospech klientov,“ hovorí Michal Gabriel, generálny riaditeľ Bibby Financial Sevices.

Okrem NPS je pre BFS dôležitá spätná väzba klientov na zlepšenie poskytovaných služieb. Každý rok spoločnosť inovuje a zjednodušuje prijímací proces klientov a postupovanie pohľadávok. „Pripomienky klientov si berieme k srdcu a priebežne pracujeme na vylepšovaní našich služieb. V tomto roku sme napríklad vypracovali manuál pre zjednodušenie práce s faktúrami v našom eClientovi,“ dodáva Marie Pomykalová, Head of Client Relations.

BFS sa telefonickým a online dopytovaním zamerala i na štruktúru svojich klientov a vnímanie ich budúcej spolupráce so spoločnosťou. Väčšinu klientov v portfóliu spoločnosti tvoria malé a stredné podniky do 49 zamestnancov, ktorým faktoring pomáha s cash flow, rozvojom a expanziou do zahraničia. Podľa výskumu chce až 91 % klientov v nasledujúcich 12 mesiacoch i naďalej spolupracovať s Bibby Financial Services.