Platobná morálka slovenských firiem vzrástla na mnohoročné maximá

Aktualizované: 4 februára 2022

Vysoké ceny energií, nekončiaci boj s koronavírusom či narušené dodávateľské reťazce patria medzi najdiskutovanejšie témy súčasnosti. Tuzemské podniky sa však dokázali na situáciu rýchle adaptovať a vykazujú badateľne robustnejšie hospodárenie než predtým. Aspoň o tom vypovedá vývoj platobnej morálky, ktorá sa podľa dát Bibby Factoring Slovakia medziročne zlepšila o 17 %.

Zo štatistík spravovaných pohľadávok v rámci faktoringu vyplýva, že v rokoch 2018-2019 bola priemerná faktúra uhradená spravidla 9 dní po splatnosti. V pandemickom roku 2020 síce došlo k určitému nárastu delikvencií v priebehu prvého polroku, následne sa však situácia začala zlepšovať, pričom tento trend trvá dodnes. Konkrétne vlani priemerná posplatnosť v rámci portfólia Bibby činila 5,7 dňa, čo znamená medziročný rast dochvíľnosti o 17 %.

Platobná morálka slovenských firiem vzrástla na mnohoročné maximá

Obdobný vývoj je zjavný i v rámci segmentu autodopravcov, kde je využívanie faktoringových služieb hojne rozšírené. Po zhoršení situácie v priebehu prvej pandemickej vlny je zjavné postupné zlepšovanie platobnej morálky odberateľov. Tá zároveň neprechádza takými výraznými výkyvmi ako predtým. Ide o optimistický signál budúceho vývoja, pretože dopravcovia sú často považovaní za pomyselný lakmusový papierik ekonomiky. Stále však pretrváva nelichotivý štandard, že faktúry sú uhrádzané spravidla niekoľko dní po splatnosti.

Platobná morálka slovenských firiem vzrástla na mnohoročné maximá

Okrem zlepšujúcej sa ekonomickej situácie má na pokles posplatnosti bezo sporu vplyv i veľmi dobrá práca zamestnancov Bibby v oblasti správy a inkasa pohľadávok, vďaka čomu sa klienti tešia nadpriemernej platobnej morálke odberateľov. Celý rad spoločností tak faktoring využíva nielen na posilnenie cash flow, ale i z dôvodu jednoduchšieho inkasa vystavených faktúr. V rizikovejších prípadoch stojí za zváženie využitie bezregresného variantu faktoringu, ktorý obsahuje poistenie proti platobnej neschopnosti odberateľa.

O spoločnosti Bibby Factoring Slovakia

Bibby Factoring Slovakia sa radí medzi najväčších nezávislých poskytovateľov faktoringových služieb na Slovensku. Vďaka tomu disponuje bohatou dátovou základňou, ktorá je reprezentatívna nielen pre klientsku bázu, ale vykresľuje i situáciu v celej ekonomike. Napriek tomu sú výsledky ovplyvnené častou urgenciou odberateľov v omeškaní a obecne sofistikovaným procesom inkasa pohľadávok. Preto je v hodnotách posplatnosti klientov Bibby pravdepodobné pozitívne skreslenie na rozdiel od firiem, ktoré faktoring nevyužívajú. Trend zlepšujúcej sa platobnej morálky však je možné obecne vztiahnuť na celú tuzemskú ekonomiku. Tá sa tak spoločne s domácimi firmami opäť stavia na nohy.