Čo naši klienti oceňujú na vzájomnej spolupráci?

Napriek nášmu medzinárodnému pôsobeniu sme stále rodinnou firmou a udržiavame blízke vzťahy s klientmi. Práve vďaka tomu nás celý rad z nich odporúča svojim priateľom a známym ako stabilného partnera v oblasti firemného financovania.

V rámci Bibby sa snažíme naše služby posúvať neustále dopredu, preto pravidelne sledujeme spokojnosť zákazníkov prostredníctvom polročných prieskumov. Vďaka tomu môžeme identifikovať nielen silné stránky, ale i priestor na zlepšenie. S klientmi budujeme silné vzťahy a robíme všetko pre to, aby sme boli pri ich podnikaní tým najlepším partnerom.

Vnímanie kvality služieb sledujeme pomocou ukazovateľa Net Promoter Score (NPS), ktorý vychádza z miery ochoty odporučiť daný produkt. Teší nás, že v rámci Slovenska sme dosiahli výbornú hodnotu 62 bodov, čo je na spoločnosť z finančného sektoru veľmi dobrý výsledok. A to najmä pri porovnaní s hodnotením ich súčasných bankových služieb, ktoré medzi opýtanými prostredníctvom metriky NPS dosiahlo iba 8 bodov.

Na Bibby Financial Services si klienti najviac cenia veľmi dobré vzťahy, jednoduchosť poskytovaných služieb, rýchlosť financovania a kvalitu zákazníckej podpory. Jeden z účastníkov prieskumu napríklad spoluprácu komentoval slovami: „Ešte ani raz nás nesklamali, dodržiavajú dohodnuté podmienky.“

Naopak pri komunikácii s bankou sa často opýtaní stretávajú s tým, že im človek na druhej strane nerozumie. Podľa ich slov je zároveň svet komerčného bankovníctva stále veľmi rigidný, čo je jeden z dôvodov, prečo s obľubou využívajú nebankový faktoring.