Cieľ ako základ pre dobrých business-lídrov

Na konci novembra prebehla v Prahe "International Leaders Conference" Bibby Financial Services. Okrem načerpania inšpirácie od rečníkov ako boli napríklad Ana Boat z Euler Hermes a Peter Mulroy, generálny tajomník FCI, bola konferencia takisto príležitosťou na stretnutie lídrov zo všetkých pobočiek BFS, ktorí mohli vzájomne prediskutovať strategické plány pre budúce roky a zhodnotiť roky predchádzajúce.

Leadership sa často prehliada v segmente malých a stredných podnikov. Každá organizácia ale funguje na základe stratégie a inštrukcií svojho vedenia, z čoho vyplýva, že dobrý líder je rovnako potrebný v malých podnikoch ako v tých nadnárodných. Ak uvažujeme nad business-lídrami v súvislosti s našimi všeobecnými kultúrnymi predpokladmi, máme na mysli generálnych riaditeľov a popredné hviezdy v najväčších priemyselných a technologických firmách. Kým meno veľkého vodcu môže mať významný vplyv vnútri i za hranicami domoviny, SME leader nie je o nič menej dôležitý pre svoje mesto a región. Podniky nie sú osamotené ostrovy a riaditelia či majitelia, ktorí ich vedú, sú neoddeliteľnou súčasťou zdravej a živej miestnej komunity.

Veľa z vedúcich, s ktorými som mal tú česť hovoriť, sú nadšení a vášniví, keď príde reč na ich komunitu a účel ich spoločností. Neustále rastúce číslo firiem, ktoré sú poháňané internetovými technológiami, môže spôsobiť, že sa business ľahko odpojí od svojho miestneho prostredia. Tí business-lídri, ktorí zostávajú nohami na zemi a rozumejú svojej miestnej komunite, sú tí, ktorí počúvajú a pracujú na neustálom seba zlepšovaní. Dobrý vodca je optimistický a verí, že môže uskutočniť zmenu. Príklad si môžeme zobrať aj z väčších spoločností. V nedávnej štúdii "Board Intelligence 300 UK" boli riaditelia vyzvaní, či súhlasia s vyhlásením Miltona Friedmana, ktoré znelo: "Business má len jednu spoločenskú povinnosť - zvýšiť svoj zisk". Zarážajúco 93% respondentov s vyhlásením nesúhlasilo, čo ukazuje, že sentiment medzi vedúcimi pracovníkmi najvyššej úrovne v UK je silne v prospech cieľavedomého podnikania. V Nemecku dlhodobo vidíme podobný prístup aj medzi podnikmi strednej veľkosti, kedy sa mnoho týchto firiem aktívne podieľa na sponzorovaní vzdelávania, kultúry a športu vo svojich regiónoch.

S nástupom nového roku bude svet potrebovať, aby aj lokálni podnikoví leadri stáli v prednej línii a viedli nás k cieľavedomej a spoločensky zodpovednej podnikovej kultúre.

To znamená mať úprimný vzťah so zamestnancami a zákazníkmi a tráviť viac času pochopením účinku ich rozhodnutí na ľudí okolo nich. Dobrý business-leader si s nimi buduje a udržuje dlhodobý vzťah. So zákazníkmi a dodávateľmi budú leadri zaobchádzať vždy férovo a budú sa snažiť o inovácie. Business-lídri malých podnikov, ktorí už mali možnosť pracovať s veľkými korporáciami, dobre poznajú stres a napätie plynúce z neskorých platieb alebo z neprijateľných zmluvných podmienok. Leader by mal tiež umožniť zamestnancom a zákazníkom robiť lepšie informované rozhodnutia. To nie je prospešné len pre jeho dôveryhodnosť, ale aj pre širšiu komunitu. Úprimný a otvorený leader navyše rešpektuje a poskytuje im osobnú zodpovednosť. A tým inšpiruje ľudí okolo seba.

"Robiť dobro" je životne dôležité pre zdravú spoločnosť. Hodnotenie "legátom??čo to je? Prosperity Index" prosperujúcich spoločností je jasné: ekonomiky, ktoré sú hodnotené vysoko, sú tiež národy s veľkým počtom ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu, charite a pomáhajú tým, ktorí to potrebujú. Tieto kvality idú ruka v ruke s podnikateľským duchom. Leadri sú tí, ktorí osobným príkladom dokážu stimulovať podobný štýl správania u svojich zamestnancov a ohodnotia tých, ktorí zvládli prácu navyše.

Ako náhle sa blížime k neistotám roku 2017, ktoré pochádzajú z reakcie svetovej ekonomiky na voľbu nového prezidenta USA a novým vzťahom s Európou, sú to práve riaditelia malých a stredných firiem, ktorí môžu zohrať kľúčovú úlohu vo vedení svojej komunity k väčšej prosperite a cieľom.

11 januára 2017


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo