Úloha faktoringu vo financovaní dopravcov

Medzinárodná kamiónová doprava patrí k najrizikovejším a najťažším odborom podnikania. Dopyt po prepravných kapacitách je síce vysoký, rovnako tak ale veľká je konkurencia. Tvrdý boj stlačil marže v odvetví na minimum, dopravcov ohrozuje aj zlozvyk neskorého preplácania faktúr. Proti tomuto riziku však existuje zabezpečenie v podobe faktoringu. "Vďaka faktoringu má dopravca okamžitý prístup k hotovosti tým, že na nás faktúry postúpi a do 24 hodín dostáva peniaze na účet," vysvetľuje obchodný riaditeľ firmy Bibby Factoring Slovakia Petr Pištěk.

Prečo je faktoring pre dopravcu tou správnou voľbou?

Práve dopravcovia sú naším cieľovým segmentom. V doprave sú totiž štandardom dlhé splatnosti faktúr, ale naopak naftu a ďalšie náklady s dopravou spojené musia dopravcovia často hradiť ihneď. S využitím faktoringu má dopravca možnosť čerpať finančné prostriedky ihneď po vystavení faktúry a nemusí čakať, až mu odberateľ zaplatí. Vďaka okamžitému prístupu k hotovosti sa zrýchlia jeho peňažné toky a môže tak zvýšiť ročný obrat aj zisk. Ďalším veľkým prínosom môže byť prefinancovanie pohľadávok v bezregresnom režime, kde na seba faktor preberá riziko neuhradenia týchto pohľadávok.

Aké podmienky musí firma splniť, ak chce využiť vašich služieb?

Faktoring je stále ešte často zanedbávaným typom financovania. Pritom riešenie financovania pohľadávok formou faktoringu je vhodné prakticky pre firmy všetkých veľkostí, vrátane tých začínajúcich. Podmienka financovania je iba jediná, že musí mať aspoň jedného stabilného a bonitného odberateľa.

V doprave vo všeobecnosti nie je vysoká maržovost, oplatí sa im faktoring?

Určite, nielen oplatí, ale pomôže aj v stabilizácii a rozvoji podnikania. Nejde len o okamžitý prístup k hotovosti. Faktoringová spoločnosť na seba preberá tiež všetku správu postúpených pohľadávok. Firmám tak odpadá starosť s urgenciou odberateľov o zaplatení pohľadávok. Nepriamo sa zlepšuje aj platobná disciplína odberateľov, ak urgencie a inkaso vykonáva za klienta faktoringová spoločnosť.

Aké hlavné trendy v tejto oblasti pozorujete?

Aktuálnym trendom v oblasti faktoringu je najmä exportné financovanie, kedy sa klienti nemusia báť nových trhov, jazykových bariér ani kurzových rozdielov. Pomocou exportného faktoringu sú okrem poskytnutého financovania minimalizované exportné riziká a pre klienta sú súčasťou aj informácie o solventnosti ich obchodných partnerov - a to pri domácej i zahraničnej expanzii.

Článok vyšiel v Magazíne MontyRich 02/2017.

10 februára 2017


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo