Ako ovplyvní odchod Spojeného kráľovstva z colnej únie EÚ malé a stredné podniky?

Britský parlament nedávno schválil návrh zákona, ktorý umožní Británii uplatniť článok 50 k vystúpeniu z EÚ. David Davis, tajomník poverený rokovaním o tzv. Brexite, v marci oznámil, že Brexit znamená opustiť európsku colnú úniu a túto informáciu potvrdil aj kancelár Philip Hammond. Ale čo je colná únia? A čo to znamená pre britské malé a stredné podniky?

Čo je colná únia?

Európska colná únia má tri hlavné úlohy: umožňuje voľný obchod medzi štátmi únie, zabezpečuje, aby všetky európske štáty účtovali rovnaké dovozné clá do krajín mimo EÚ a ďalšou úlohou je zabezpečiť, aby krajiny EÚ neukladali clá na tovar, ktorý sa pohybuje medzi členskými štátmi.

Colná únia propaguje podobný cieľ ako je jednotný trh, ale tieto pojmy by sa nemali zamieňať. Jednotný trh poskytuje voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a ľudí. Ale v praxi je možné byť mimo colnej únii a stále mať prístup k jednotnému trhu ako má napríklad Nórsko. Na druhú stranu je tiež možné byť súčasťou colnej únie a byť mimo jednotný trh ako Turecko, Andorra a San Maríno.

Čo to znamená pre malé a stredné podniky?

Ak Spojené kráľovstvo opustí colnú úniu, ako predpokladajú Davis s Hammondom, najväčším dopadom bude zvýšenie sadzieb. Predstavitelia EÚ dali jasne najavo, že to pre Spojené kráľovstvo nebude jednoduché. Cena podnikania sa bude zvyšovať a je pravdepodobné, že takéto náklady prejdú aj na malé a stredné podniky a ich zákazníkov.

Aj keď je možné využiť bezcolný prístup bez toho by štát bol súčasťou colnej únie, Spojené kráľovstvo bude musieť akceptovať voľný pohyb a prispievať do rozpočtu EÚ. V takom prípade Spojené kráľovstvo nakoniec stratí všetok demokratický vplyv v EÚ, za predpokladu realizácie Brexitu, ale stále bude potrebné hradiť rozsiahle ročné príspevky. Avšak Theresa  May túto možnosť aspoň zatiaľ vylúčila.

Aké sú dôsledky odchodu z colnej únie?

Ak Spojené kráľovstvo nebude schopné si vyjednať priaznivejšiu dohodu, bude musieť obchodovať v rámci štandardných pravidiel a ciel, ktoré sa riadia pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Podľa denníka The Independent by toto mohlo stáť britských exportérov až 4,5 miliárd ročne.

Je tu ale aj opačný argument. Štátny tajomník pre medzinárodný obchod Liam Fox argumentuje tým, že Spojené kráľovstvo vyťaží z odchodu z colnej únie, pretože krajina bude môcť vyjednávať svoje vlastné dohody s krajinami mimo EÚ. To by mohlo na druhej strane vynahradiť stratu obchodov s EÚ alebo dokonca britské obchody vylepšiť.

Či tak alebo onak, colná únia je dôležitou súčasťou procesu vyjednávania o Brexite, ktorú bude po celej krajine starostlivo sledovať mnoho malých a stredných podnikov.

10 apríla 2017


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo