Miesto pre obchodovanie: Malé a stredné firmy a medzinárodný obchod

Richard Carter, CEO pre Európu a Asii spoločnosti Bibby Financial Services

Správy, že EÚ vyrokovala dohodu o voľnom obchode s Japonskom, znovu priviedli takéto dohody do popredia. Dohoda má prepojiť tretinu svetového exportu tovaru a predseda EÚ, Donald Tusk, ju privítal ako dôkaz, že globálne ekonomiky odolávajú protekcionizmu.

Napriek obnovenej diskusii o relatívnom prospechu globalizácie a otvoreného obchodu, ktorá nasledovala po prezidentských voľbách v USA a referende v Spojenom kráľovstve o zotrvaní v EÚ mnohí - rovnako ako ja - veria, že medzinárodný obchod je podstatný pre dlhodobú stabilitu globálnej ekonomiky. Kým teraz pozorujeme náhly vzostup výkonnosti nasledujúci po relatívne neistom roku 2016, MMF nedávno varoval pred rizikom globálneho rastu vplyvu izolacionistických, obchod obmedzujúcich, opatrení.

Medzinárodný obchod je často zvažovaný v kontexte nákupu a predaja medzi rôznymi krajinami, ekonomického rastu a obchodných tokov. Často hovoríme o vyváženosti obchodu, prebytkoch a deficitoch.

V skutočnosti je však medzinárodný obchod závislý na jednotlivých podnikoch, často malých a stredných, ktoré vykonávajú transakcie so svojimi partnermi v iných krajinách. Je závislý na podnikoch všetkých veľkostí vytvárajúcich vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a poskytovateľmi služieb v iných teritóriách.

Medzi vládami po celom svete vzrastá porozumenie tomu, že podpora medzinárodného obchodu medzi malými a strednými podnikmi môže poskytnúť zamestnanosť, zvýšiť produktivitu a podporiť prosperitu na národnej a medzinárodnej úrovni.

Výzvy pre malé a stredné firmy

Počas nedávnej návštevy pobočky spoločnosti BFS v Hongkongu mi bola položená otázka ohľadom kľúčových výziev pre malé a stredné firmy v súvislosti s podnikaním v rôznych častiach sveta.

Určite existuje veľa faktorov špecifických pre krajiny, ktoré treba efektívne riadiť, vrátane časových pásiem, kultúrnych rozdielov, hraničných regulácií, právnych postupov, jazykov a mien. Ale rovnako tak existuje veľa univerzálnych výziev, ktorým podniky čelia bez ohľadu na svoje umiestnenie.

Kým vzostup digitálných technológii umožnil malým a stredným firmám čiastočne prekonať niektoré z týchto výziev, spoločnými témami zostávajú faktory, ktoré im bránia zúčastniť sa na medzinárodnom obchode.

Podľa našej správy Global Business Monitor (GBM) v roku 2016 takmer štvrtina (24%) malých a stredných firiem po celom svete vidia menovú fluktuáciu ako hlavnú prekážku zahraničného obchodu. Ako druhá najväčšia prekážka bolo uvádzané cashflow, nasledované spravovaním zahraničných platieb.

Taktiež Svetová obchodná organizácia vo svojej Správe o zjednotení podmienok vstupu na medzinárodné trhy pre malé a stredné firmy  z roku 2016, uvádzala ťažkosti v prístupe k obchodnému financovaniu ako kľúčové obmedzenie pre všetky malé a stredné firmy, ale obzvlášť pre tie v rozvíjajúcich sa krajinách.

Správa uvádza zistenia Ázijskej rozvojovej banky, ktorá odhaľuje, že viac ako polovica žiadostí o obchodné financovanie od malých a stredných firiem je zamietnutá, v porovnaní s iba siedmimi percentami u nadnárodných spoločností.

Náš vlastný výskum GBM zdôrazňuje nerovnosť v jednoduchosti prístupu k financovaniu po celom svete. Iba siedmich percentám malých a stredných firiem v Spojenom kráľovstve a ôsmich percentám v Hongkongu bolo v roku 2016 odmietnuté financovania. Toto číslo stúpa takmer na štvrtinu v Poľsku (23%).

Ako náš výskum ukazuje, likvidita nie je problémom pre všetky malé a stredné firmy. Je to skôr nedostatok povedomia aj porozumenia netradičným formám financovania, čo obmedzuje ambície obchodovať so zámorím.

Využívanie financovania pohľadávok

Ako banky po celom svete neustále vstupovali a odchádzali na trh komerčného financovania ako jojo, nezávislí finančníci na báze aktív pristúpili k podpore národného aj medzinárodného obchodovania malých a stredných firiem.

Dnes nemusí byť zahraničný obchod niečo, s čím sa malé a stredné firmy musia vysporiadať  samé, a je dostupných mnoho podporných prostriedkov od ministerstiev po on-line zdroje a poskytovateľov finančných služieb.

Spoločnosť BFS, ako finančník podporujúci viac ako 10 000 podnikov po celom svete, pozoruje narastajúci úspech podpory zahraničných ambícií našich klientov, využívanie našej medzinárodnej prítomnosti a miestnych znalostí. Dobrým príkladom je spoločnosť Maas Aviation, podnik špecializovaný na nátery lietadiel vykonávajúci zákazky pre spoločnosť Airbus, podporovaný našimi miestnymi tímami v Írsku, Nemecku a Holandsku.

Podľa Factors Chain International sa globálny trh pohľadávok, napriek celkovému zníženiu celosvetových objemov faktoringu v roku 2016, z ktorého bolo veľa pripisované 25% poklesu v Číne, teší dobrému zdraviu a čím ďalej tým viac láka väčšie korporácie.

Kým vlády po celom svete sa rozhodujú, či je v ich ekonomickom záujme zaujať otvorený či obmedzujúce prístup ku globálnemu obchodovaniu, viac a viac malých a stredných firiem vidí prospech vo svojej prítomnosti mimo domáce prostredie.

Kým výzvy stále existujú, majitelia podnikov po celom svete by si mali dobre zapamätať, že keď príde na financovanie a podporu, sú k dispozícii možnosti nad rámec ich tradičných bankových partnerov.

1 augusta 2017


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo