Malé a stredné podniky po celom svete sa vyhýbajú medzinárodnému obchodu a sústredia sa na domáce trhy

  • Politická situácia v USA (29%) a Brexit (20%) sú považované za najväčšie hrozby svetového rastu
  • Dve tretiny (65%) malých a stredných podnikov sa obávajú o stav globálnej ekonomiky
  • Viac ako polovica z nich (53%) považuje vývoj domácej ekonomiky za uspokojivý 

Nový výskum ukazuje, že malé a stredné podniky po celom svete sa v atmosfére globálnej neistoty vyhýbajú medzinárodnému obchodu a zameriavajú sa na domáce trhy.

Správa Global Business Monitor medzinárodnej spoločnosti Bibby Financial Services (BFS) ukazuje, že takmer dve tretiny malých a stredných podnikov (65%) sa obávajú vývoja globálnej ekonomiky a iba sedem percent z nich sa domnieva, že medzinárodný obchod je najvýznamnejšou príležitosťou ich rastu.

Štúdia sa zamerala na malé a stredné podniky v Českej republike, Francúzsku, Hong Kongu, Írsku, Kanade, Nemecku, Holandsku, Poľsku, Singapure, Spojených štátoch a Veľkej Británii. Výsledky ukazujú, že za najväčšiu hrozbu globálneho ekonomického rastu je považovaná politická situácia v USA (29%), nasleduje Brexit (20%) a potom konflikty, vojna alebo terorizmus (15%).

Generálny riaditeľ Bibby Financial Services, David Postings hovorí: "Zistili sme, že malé a stredné podniky po celom svete majú o svetovú ekonomiku obavy. Počas posledných 18 mesiacov sme zaznamenali bezprecedentné geopolitické zmeny, ktorých výsledkom je neistota. Upadajúca dôvera vo svetovú ekonomiku vedie radu majiteľov malých a stredných podnikov ku stiahnutiu sa a zameraniu na domáce trhy. "

Malé a stredné podniky výrazne viac veria vyhliadkam svojich domácich trhov. Viac ako polovica (53%) popisuje výkon miestnej ekonomiky za posledných 12 mesiacov ako dobrý a celá tretina (33%) očakáva, že sa v nasledujúcom roku zlepší. Vo Francúzsku sa jedná dokonca o 53%.

Aj napriek tomu, že v Nemecku budú 24. septembra prebiehať parlamentné voľby, sú nemecké malé a stredné podniky už druhý rok najoptimistickejšie. Štyri pätiny (81%) nemeckých podnikov tvrdí, že ich ekonomike sa darí dobre. Od roku 2016 teda došlo k rastu z pôvodných 73%.

Menej ako jeden z desiatich opýtaných MSP (7%) považuje medzinárodný obchod za kľúčový faktor ekonomického rastu. Medzi majiteľmi sa za najlepšie príležitosti považuje vyhľadávanie nových segmentov trhu (12%), domáca expanzia (12%) a rozvoj nových produktov a služieb (11%).

V súvislosti s medzinárodným obchodom platí, že za najväčšiu prekážku sú považované pohyby kurzov jednotlivých mien (20%) a vládna regulácia (14%).

David Postings hovorí: "Existuje celá rada bariér, ktoré musia MSP pri medzinárodnom obchodovaní prekonávať: od rôznych časových pásiem, cez colné predpisy a právne zvyklosti, až po kultúrne rozdiely a jazyky. Náš výskum však ukazuje, že najväčšie obavy vzbudzuje pohyb výmenných kurzov.

"Za posledný rok ovplyvnil pohyb kurzov veľké i malé podniky po celom svete a mnoho malých a stredných podnikov sa snaží medzinárodný obchod opustiť a vyhnúť sa tak súvisiacim rizikám. Avšak podniky, ktoré majú možnosť sa pred ďalšími výkyvmi chrániť, napríklad dohodou pevných kurzov, majú k dispozícii výrazné obchodné príležitosti."

Cez obavy o globálnu ekonomiku sú malé a stredné podniky optimistické, čo sa týka vlastného budúceho rastu. Polovica (49%) z nich hlási za posledných 12 mesiacov rast a viac ako polovica (55%) ho očakáva aj v najbližších 12 mesiacoch. Najistejšie sú si malé a stredné podniky v Kanade, kde rast predaja očakáva až 70 percent respondentov. Naproti tomu najmenej svojej miestnej ekonomike dôverujú majitelia firiem v Hong Kongu, kde rast očakáva len štvrtina (28%) z nich a tretina (35%) dokonca očakáva pokles.

David Postings dodáva: "Firmy, ktoré dokážu využívať výhody exportu a importu (či už vyhľadávaním nových trhov alebo zostavovaním nových zásobovacích reťazcov), skôr dosiahnu svoje dlhodobé ciele."

Kompletné výsledky prieskumu nájdete tu.

4 októbra 2017


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo