Financovanie exportu vyžaduje finančného experta

Predaj služieb alebo produktov na zahraničné trhy je lákavý pre väčšinu firiem. Väčšie trhy, väčšie objemy, rast výroby, ale bohužiaľ aj zvyšovanie rizika a náročnosti na riadenie toku financií. Hoci sa môže zdať, že medzinárodná transakcie je prakticky rovnaká ako tá tuzemská, opak je pravdou. Už len dlhšia geografická vzdialenosť, nedokonalá znalosť trhu a dlhšej lehoty na spracovanie jednotlivých operácií nepatrične zvyšujú riziko podnikania. Vďaka silnému finančnému partnerovi môžete nielen maximalizovať vývoz, ale súčasne minimalizovať s tým spojené riziká.

Kľúč k úspechu - exportný faktoring

Hovoríte si, ako sa vysporiadať s dlhými lehotami splatnosti pri zvýšenom objeme zákaziek? Ako sa chrániť pred neuhradenými pohľadávkami alebo ako čo najlepšie preveriť svojho zahraničného obchodného partnera pred tým, než s ním podpíšem zmluvu? Ten správny finančný partner toto všetko vyrieši za Vás. Cez desiatky exportne orientovaných firiem dlhodobo v SR financuje britská faktoringová spoločnosť Bibby Factoring Slovakia. Jedná sa o najväčšieho nezávislého poskytovateľa prevádzkového financovania s viac ako 35 ročnou históriou. Vďaka perfektnej znalosti špecifík exportného sektora prináša každému klientovi riešenie presne na mieru podľa jeho potrieb. To znamená, že vám peniaze za faktúry preplatí ihneď po ich dodaní - v domácej alebo zahraničnej mene. Preverí bonitu vašich zákazníkov, pred neuhradenými faktúrami vás ochráni až do výšky 90% hodnoty faktúry alebo sa prispôsobí vašim sezónnym výkyvom.

Veľa výhod pre rozvoj firmy

Vzhľadom k tomu, že financovanie faktúr nie je pôžičkou, spoločnosti nevykazujú žiadne dlhy.

Vďaka faktoringu získate špecializovanú službu správy pohľadávok, ktorá vám umožní sústrediť svoj čas a energiu na vašu firmu. S vylepšením peňažného toku budete schopní lepšie realizovať nové obchody, prijímať nové zákazky alebo rozširovať a investovať do vášho podnikania.

17 októbra 2018


callback

Zavolajte nám 02 32 780 056

alebo